Yunteng VCT - 520RM

ປະເພດ: Tripod - ຂາຕັ້ງກ້ອງ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ຂາຕັ້ງກ້ອງ Yunteng VCT - 520RM

  • ສາມາດຮັບນໍ້າໜັກໄດ້ : 2-3kg 
  • ຂະໜາດພັບໄວ້ : 43cm 
  • ຂະໜາດຍາວສູງສຸດ : 125 cm 
  • ໃນຊຸດລວມມີ  : ກ່ອງ , ຂາຕັ້ງກ້ອງ ແລະ ອຸປະກອນ , ກະເປົ໋າ
  • ຮັບປະກັນ 6 ເດືອນ

138 ຄັ້ງ

 

ຂາຕັ້ງກ້ອງ Yunteng VCT - 520RM

  • ສາມາດຮັບນໍ້າໜັກໄດ້ : 2-3kg 
  • ຂະໜາດພັບໄວ້ : 43cm 
  • ຂະໜາດຍາວສູງສຸດ : 125 cm 
  • ໃນຊຸດລວມມີ  : ກ່ອງ , ຂາຕັ້ງກ້ອງ ແລະ ອຸປະກອນ , ກະເປົ໋າ
  • ຮັບປະກັນ 6 ເດືອນ