Sony A7 Mark 2 Body | ເຄື່ອງສູນ Sony | Used 98%

ປະເພດ: ເຄື່ອງມືສອງ - Used
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

Sony A7 Mark 2 Body | ເຄື່ອງສູນ Sony | Used 98%

- ລະຫັດຕົວເຄື່ອງ ILCE-7M2-USED

- ສະພາບ 98%

- ເຄື່ອງໃຊ້ງານປົກກະຕິ

- ອຸປະກອນຄົບ

- ອຸປະກອນທີ່ມີໃຫ້ : ສາຍສາກ 01 ຊຸດ , ຝາອັດຕົວກ້ອງ, ແບັດເຕີຣີແທ້ 01 ກ້ອນ , ສາຍຄ້ອງຄໍແທ້ Sony Alpha 01 ອັນ 

- ຮັບປະກັນສິນຄ້າ 08 ເດືອນ !

ແຖມຟີຣ : 1. ຊຸດທໍາຄວາມສະອາດກ້ອງ ແລະ ເລນສ 01 ຊຸດ

        2. Memory 16GB 01 ອັນ

      

1591 ຄັ້ງ

 

 

Sony A7 Mark 2 Body | ເຄື່ອງສູນ Sony | Used 98%

- ລະຫັດຕົວເຄື່ອງ ILCE-7M2-USED

- ສະພາບ 98%

- ເຄື່ອງໃຊ້ງານປົກກະຕິ

- ອຸປະກອນຄົບ

- ອຸປະກອນທີ່ມີໃຫ້ : ສາຍສາກ 01 ຊຸດ , ຝາອັດຕົວກ້ອງ, ແບັດເຕີຣີແທ້ 01 ກ້ອນ , ສາຍຄ້ອງຄໍແທ້ Sony Alpha 01 ອັນ 

- ຮັບປະກັນສິນຄ້າ 08 ເດືອນ !

ແຖມຟີຣ : 1. ຊຸດທໍາຄວາມສະອາດກ້ອງ ແລະ ເລນສ 01 ຊຸດ

        2. Memory 16GB 01 ອັນ