Sony A6400 Body + Kit 16-50mm f/3.5-5.6 | ເຄື່ອງສູນ Sony | Used 99%

ປະເພດ: ເຄື່ອງມືສອງ - Used
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

Sony A6400 Body + Kit 16-50mm f/3.5-5.6 | ເຄື່ອງສູນ Sony | Used 99%

- ລະຫັດຕົວເຄື່ອງ ILCE-A6400K

- ສະພາບ 99%

- ເຄື່ອງໃຊ້ງານປົກກະຕິ

- ອຸປະກອນຄົບ

- ອຸປະກອນທີ່ມີໃຫ້ : ສາຍສາກ 01 ຊຸດ , ຝາອັດຕົວກ້ອງ, ແບັດເຕີຣີແທ້ 01 ກ້ອນ , ສາຍຄ້ອງຄໍແທ້ Sony Alpha 01 ອັນ 

- ຮັບປະກັນສິນຄ້າ 08 ເດືອນ !

ເໝາະສໍາລັບຄົນທີ່ມັກຖ່າຍຮູບ ແລະ ວີດີໂອ Youtuber , Vlogger ພົກສາສະດວກສຸດໆ!!

ແຖມຟີຣ : 1. ຊຸດທໍາຄວາມສະອາດກ້ອງ ແລະ ເລນສ 01 ຊຸດ

        2. Memory 16GB 01 ອັນ

1127 ຄັ້ງ

 

Sony A6400 Body + Kit 16-50mm f/3.5-5.6 | ເຄື່ອງສູນ Sony | Used 99%

- ລະຫັດຕົວເຄື່ອງ ILCE-A6400K

- ສະພາບ 99%

- ເຄື່ອງໃຊ້ງານປົກກະຕິ

- ອຸປະກອນຄົບ

- ອຸປະກອນທີ່ມີໃຫ້ : ສາຍສາກ 01 ຊຸດ , ຝາອັດຕົວກ້ອງ, ແບັດເຕີຣີແທ້ 01 ກ້ອນ , ສາຍຄ້ອງຄໍແທ້ Sony Alpha 01 ອັນ 

- ຮັບປະກັນສິນຄ້າ 08 ເດືອນ !

ເໝາະສໍາລັບຄົນທີ່ມັກຖ່າຍຮູບ ແລະ ວີດີໂອ Youtuber , Vlogger ພົກສາສະດວກສຸດໆ!!

ແຖມຟີຣ : 1. ຊຸດທໍາຄວາມສະອາດກ້ອງ ແລະ ເລນສ 01 ຊຸດ

        2. Memory 16GB 01 ອັນ