Canon EOS RP ( Body ) | Used 99%

ປະເພດ: ເຄື່ອງມືສອງ - Used
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

. Canon EOS R ( Body ) | ມືສອງ 99% ໃຊ້ງານ 3 ຄັ້ງ ສໍ່າໄດ້ເຄື່ອງໃໝ່ ໃຊ້ງານປົກກະຕິ ບໍ່ມີບ່ອນຕໍານິ ເໝາະສໍາລັບຄົນທີ່ມັກຖ່າຍຮູບ ແລະ ວີດີໂອ Youtuber , Vlogger ພົກສາສະດວກສຸດໆ!! ຮັບປະກັນ 9 ເດືອນ

- ສະພາບ 99%

- ເຄື່ອງໃຊ້ງານປົກກະຕິ

- ອຸປະກອນຄົບ

- ອຸປະກອນທີ່ມີໃຫ້ : Adpator Mount, ສາຍສາກ 01 ຊຸດ , ຝາອັດຕົວກ້ອງ, ແບັດເຕີຣີແທ້ 01 ກ້ອນ , ສາຍຄ້ອງຄໍແທ້  Canon RP 01 ອັນ 

- ຮັບປະກັນສິນຄ້າ 09 ເດືອນ !

ແຖມຟີຣ : 1. ຊຸດທໍາຄວາມສະອາດກ້ອງ ແລະ ເລນສ 01 ຊຸດ

       2. Memory 16GB 01 ອັນ  

       3. ເສື້ອຍືດ Canon EOS 1 ຜືນ

1301 ຄັ້ງ

 

 

. Canon EOS R ( Body ) | ມືສອງ 99% ໃຊ້ງານ 3 ຄັ້ງ ສໍ່າໄດ້ເຄື່ອງໃໝ່ ໃຊ້ງານປົກກະຕິ ບໍ່ມີບ່ອນຕໍານິ ເໝາະສໍາລັບຄົນທີ່ມັກຖ່າຍຮູບ ແລະ ວີດີໂອ Youtuber , Vlogger ພົກສາສະດວກສຸດໆ!! ຮັບປະກັນ 9 ເດືອນ

- ສະພາບ 99%

- ເຄື່ອງໃຊ້ງານປົກກະຕິ

- ອຸປະກອນຄົບ

- ອຸປະກອນທີ່ມີໃຫ້ : Adpator Mount, ສາຍສາກ 01 ຊຸດ , ຝາອັດຕົວກ້ອງ, ແບັດເຕີຣີແທ້ 01 ກ້ອນ , ສາຍຄ້ອງຄໍແທ້  Canon RP 01 ອັນ 

- ຮັບປະກັນສິນຄ້າ 09 ເດືອນ !

ແຖມຟີຣ : 1. ຊຸດທໍາຄວາມສະອາດກ້ອງ ແລະ ເລນສ 01 ຊຸດ

       2. Memory 16GB 01 ອັນ  

       3. ເສື້ອຍືດ Canon EOS 1 ຜືນ