Sony a6400 + E 50mm F1.8 | Used 99%

ປະເພດ: ເຄື່ອງມືສອງ - Used
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

Sony a6400 ພ້ອມເລນສ 50mm F1.8 | ມືສອງ 99% ສໍ່າໄດ້ເຄື່ອງໃໝ່ ຊຸດນີ້ພ້ອມຖ່າຍໄດ້ສະບາຍເລີຍ ຖ່າຍໜ້າຊັດຫຼັງເບີ ໄດ້ຄັກສຸດໆ ໃຊ້ງານປົກກະຕິ ບໍ່ມີບ່ອນຕໍານິ ເໝາະສໍາລັບຄົນທີ່ມັກຖ່າຍຮູບ ແລະ ວີດີໂອ Youtuber , Vlogger ພົກສາສະດວກສຸດໆ!! ອຸປະກອນຄົບ ຮັບປະກັນ 6 ເດືອນ

- ສະພາບ 99%

- ເຄື່ອງໃຊ້ງານປົກກະຕິ

- ອຸປະກອນຄົບ

- ອຸປະກອນທີ່ມີໃຫ້ : ສາຍສາກ 01 ຊຸດ , ຝາອັດຕົວກ້ອງ, ແບັດເຕີຣີແທ້ 01 ກ້ອນ , ສາຍຄ້ອງຄໍແທ້ Sony Alpha 01 ອັນ 

- ຮັບປະກັນສິນຄ້າ 06 ເດືອນ !

ແຖມຟີຣ : 1. ຊຸດທໍາຄວາມສະອາດກ້ອງ ແລະ ເລນສ 01 ຊຸດ

        2. Memory 16GB 01 ອັນ  

      3. ສື້ອຍືດ Sony alpha  1 ຜືນ

1165 ຄັ້ງ

 

 

 

 

Sony a6400 ພ້ອມເລນສ 50mm F1.8 | ມືສອງ 99% ສໍ່າໄດ້ເຄື່ອງໃໝ່ ຊຸດນີ້ພ້ອມຖ່າຍໄດ້ສະບາຍເລີຍ ຖ່າຍໜ້າຊັດຫຼັງເບີ ໄດ້ຄັກສຸດໆ ໃຊ້ງານປົກກະຕິ ບໍ່ມີບ່ອນຕໍານິ ເໝາະສໍາລັບຄົນທີ່ມັກຖ່າຍຮູບ ແລະ ວີດີໂອ Youtuber , Vlogger ພົກສາສະດວກສຸດໆ!! ອຸປະກອນຄົບ ຮັບປະກັນ 6 ເດືອນ

- ສະພາບ 99%

- ເຄື່ອງໃຊ້ງານປົກກະຕິ

- ອຸປະກອນຄົບ

- ອຸປະກອນທີ່ມີໃຫ້ : ສາຍສາກ 01 ຊຸດ , ຝາອັດຕົວກ້ອງ, ແບັດເຕີຣີແທ້ 01 ກ້ອນ , ສາຍຄ້ອງຄໍແທ້ Sony Alpha 01 ອັນ 

- ຮັບປະກັນສິນຄ້າ 06 ເດືອນ !

ແຖມຟີຣ : 1. ຊຸດທໍາຄວາມສະອາດກ້ອງ ແລະ ເລນສ 01 ຊຸດ

        2. Memory 16GB 01 ອັນ  

      3. ສື້ອຍືດ Sony alpha  1 ຜືນ