Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Lens for Sony E

ປະເພດ: Sigma Lens
7.252.000 ກີບ

 

Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Lens for Sony E

 • ສໍາລັບກ້ອງ Mirrorless APS-C / E-Mount(Sony)
 • ທາງຍາວໂຟກັສ E-Mount 84mm (ທຽບເທົ່າ 35 mm)
 • ຊ່ວງຮູຮັບແສງ : f / 1.4 ຮອດ f / 16
 • ອົງປະກອບ SLD 1 ຊິ້ນເລນສ,  Aspherical 2 ຊິ້ນເລນສ
 • ເຄືອບຜິວດ້ວຍ Super Multi-Layer Coating ອອກແບບໃຫ້ແສງແຟຣ ແລະ ໂກສໜ້ອຍຫຼາຍ
 • ສາມາດຖ່າຍວີດີໂອໃນລະບົບ AF ໄດ້ສະຖຽນທີ່ສຸດ
 • ມີຊິວທ້າຍ ເລນສສາມາດປ້ອງກັນນໍ້າ ແລະ ຝຸ່ນໄດ້ດີ
 • ກຣີບຮູຮັບແສງ 9 ກຣີບ

ສິນຄ້າຮັບປະກັນສູນ 12 ເດືອນ - ໃໝ່ 100%

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! * 

457 ຄັ້ງ

 

ຮູບພາບທີ່ຖ່າຍຈາກເລນສ Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Lens for Sony E

 

 

 

 

 

 

 

Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Lens for Sony E

 • ສໍາລັບກ້ອງ Mirrorless APS-C / E-Mount(Sony)
 • ທາງຍາວໂຟກັສ E-Mount 84mm (ທຽບເທົ່າ 35 mm)
 • ຊ່ວງຮູຮັບແສງ : f / 1.4 ຮອດ f / 16
 • ອົງປະກອບ SLD 1 ຊິ້ນເລນສ,  Aspherical 2 ຊິ້ນເລນສ
 • ເຄືອບຜິວດ້ວຍ Super Multi-Layer Coating ອອກແບບໃຫ້ແສງແຟຣ ແລະ ໂກສໜ້ອຍຫຼາຍ
 • ສາມາດຖ່າຍວີດີໂອໃນລະບົບ AF ໄດ້ສະຖຽນທີ່ສຸດ
 • ມີຊິວທ້າຍ ເລນສສາມາດປ້ອງກັນນໍ້າ ແລະ ຝຸ່ນໄດ້ດີ
 • ກຣີບຮູຮັບແສງ 9 ກຣີບ

ສິນຄ້າຮັບປະກັນສູນ 12 ເດືອນ - ໃໝ່ 100%

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *