Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN Art Lens for Sony E ( ປະກັນສູນ )

ປະເພດ: Sigma Lens
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 

 • ມາພ້ອມຮູຮັບແສງກວ້າງ f2.8 ຕະຫຼອດຊ່ວງ ປະກອບດ້ວຍຊິ້ນເລນສ19 ຊິ້ນ 15 กลุ่ม
 • ມີຊິນເລນສພິເສດ FLD 6 ຊິ້ນ , SLD 2 ຊິ້ນ ແລະ Aspherical ອີກ 1 ຊິ້ນ
 • ຕົວເລນສອອກແບບໃຫ້ມີການປ້ອງກັນລະອອງນໍ້າແລະຝຸ່ນ
 • ມີກຣີບຮູຮັບແສງ 11 ໃບ
 • ສາມາດຖ່າຍພາບໄລຍະໃກ້ສຸດ 0.18 ແມັດ ໃຫ້ອັດຕາຂະຫຍາຍສູງສຸດ 0.34x
 • ລະບົບໂຟກັສແບບ Stepper motor ທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງວ່ອງໄວແລະຖືກຕ້ອງ
 • ຕົວເລນສມີນໍ້າໜັກ 835 ກຣາມ
 • ໃຊ້ຟິວເຕີຂະໜາດ 82 ມມ

ສິນຄ້າຮັບປະກັນສູນ - ໃໝ່ 100%

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! * 

1837 ຄັ້ງ

 

Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN Art ແມ່ນເລນສຈັດຢູ່ໃນໝວດທີ່ 2 ຂອງ Sigma DN (Digital Native) ຫຼັງ Sigma 14-24mm f/2.8 DG DN Art ໃຊ້ສໍາລັບກ້ອງ  Mirroless Fullframe. ແລະນີ້ແມ່ນຕົວເລນສໃໝ່ລ່າສຸດຂອງ Sigma ທີ່ເໝາະສໍາລັບກ້ອງ Sony ໃນເມົ້າຂອງ E - Mount

 

 

ເລນສ Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN Art ຈະຈັດຢູ່ໃນໝວດຊູມ ຕະກູນຂອງ Art ທີ່ໃໝ່ລ່າສຸດ ມາດ້ວຍໄລຍະ ແລະ ຄຸນນະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ ພ້ອມກັບຮູຮັບແສງກວ້າງເໝາະສໍາລັບກ້ອງ Fullframe E-mount ໃຫ້ຄວາມລະອຽດຢ່າງສູງສຸດໃນທຸກຊ່ວງຊູມທັງໝົດ. ດ້ວຍການອອກແບບຂອງ Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN Art ຫຼຸດຂະໜາດ ແລະ ນໍ້າໜັກລົງ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບກ້ອງ Fullframe E-mount ໃນປະຈຸບັນນີ້

 

Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN Art ໄດ້ຖືກແບບມາພ້ອມ 19 ຊິນເລນສ ແລະແບ່ງອອກເປັນ 15 ກຸ່ມ, ໃນນັ້ນລວມມີ 6 ຊິ້ນເລນສກະຈາຍແສງຕໍ່າ (FLD) , 2 ຊິ້ນເລນສ ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຜິດພ້ຽນຂອງສີ ໄດ້ຢ່າງລະອຽດ (SLD) ແລະ 3 ຊິ້ນ aspherical . ຕົວເລນສມີ 11 ໃບມີດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ Bokeh ກົມມົນ ແລະ ງາມແບບທໍາມະຊາດ.

 

 

 

ນອກຈາກນີ້ມີການເຄືອບຜິວແບບ Super Multi-Layer ແລະ ຍັງມີການເຄືອບຜິວແບບ Nano Porous * ເລນສນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບຜົນກະທົບຈາກແສງຕົກກະທົບທີ່ຮຸນແຮງ ເຊັ່ນ : ແສງ ແຟຣໃຫ້ໜ້ອຍລົງ

 

 

ເລນສຕົວນີ້ຍັງຖືກຮອງຮັບລະບົບ Eye-Detection AF ຢູ່ໃນຕະກູນກ້ອງ Mirorless ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigma 24-70mm F/2.8 DG DN Art Specs

Focal Length 24 to 70mm
Maximum Aperture f/2.8
Minimum Aperture f/22
Lens Mount Sony E
Format Compatibility Full-Frame
Angle of View 84.1° to 34.3°
Minimum Focus Distance 7.09″ / 18 cm
Maximum Magnification 0.34x
Optical Design 19 Elements in 15 Groups
Diaphragm Blades 11, Rounded
Focus Type Autofocus
Image Stabilization No
Filter Size 82 mm (Front)
Dimensions (ø x L) 3.46 x 4.84″ / 87.8 x 122.9 mm
Weight 1.84 lb / 835 g

 

 

 • ມາພ້ອມຮູຮັບແສງກວ້າງ f2.8 ຕະຫຼອດຊ່ວງ ປະກອບດ້ວຍຊິ້ນເລນສ19 ຊິ້ນ 15 กลุ่ม
 • ມີຊິນເລນສພິເສດ FLD 6 ຊິ້ນ , SLD 2 ຊິ້ນ ແລະ Aspherical ອີກ 1 ຊິ້ນ
 • ຕົວເລນສອອກແບບໃຫ້ມີການປ້ອງກັນລະອອງນໍ້າແລະຝຸ່ນ
 • ມີກຣີບຮູຮັບແສງ 11 ໃບ
 • ສາມາດຖ່າຍພາບໄລຍະໃກ້ສຸດ 0.18 ແມັດ ໃຫ້ອັດຕາຂະຫຍາຍສູງສຸດ 0.34x
 • ລະບົບໂຟກັສແບບ Stepper motor ທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງວ່ອງໄວແລະຖືກຕ້ອງ
 • ຕົວເລນສມີນໍ້າໜັກ 835 ກຣາມ
 • ໃຊ້ຟິວເຕີຂະໜາດ 82 ມມ

ສິນຄ້າຮັບປະກັນສູນ - ໃໝ່ 100%

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *