ຟິມຕິດກັນຮອຍ | Screen Protector for the sony a7 III/ a7RII/ A7RIII/ A7RIV/ a9/ a9II/ RX10/ RX100 Ser

ປະເພດ: Flim - ຕິດໜ້າຈໍ
145.000 ກີບ

ແຜ່ນຕິກກັນຮອຍສໍາລັບກ້ອງ Sony a7 III/ a7RII/ A7RIII/ A7RIV/ a9/ a9II/ RX10/ RX100 Series

  • ຄວາມບາງຂອງແຜ່ນຂະໜາດ 0.5mm
  • ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ 100%
  • ຄຸນນະພາບສູງ
  • ( ແຜ່ນຊະນິດແຂງ ພິເສດ )

203 ຄັ້ງ

ແຜ່ນຕິກກັນຮອຍສໍາລັບກ້ອງ Sony a7 III/ a7RII/ A7RIII/ A7RIV/ a9/ a9II/ RX10/ RX100 Series

  • ຄວາມບາງຂອງແຜ່ນຂະໜາດ 0.5mm
  • ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ 100%
  • ຄຸນນະພາບສູງ
  • ( ແຜ່ນຊະນິດແຂງ ພິເສດ )