RODE WIRELESS GO

ປະເພດ: Microphone
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

     Rode Wireless Go

ໄມໄຮ້ສາຍ Rode Wireless Go | ສິນຄ້າໃໝ່ | ປະກັນສູນ | ລາຄາພິເສດ !
! ໄມໄຮ້ສາຍ ໃຊ້ເກັບສຽງພ້ອມຖ່າຍວີດີໂອ
! ໃຊ້ເວລາໃນການຕິດຕັ້ງພຽງ 03 ວິນາທີ ເທົ່ານັ້ນ !!!

          ຄຸນນະສົມບັດ ແລະ ຈຸດເດັນພິເສດ :
1. ຄຸນນະພາບສຽງດີ ສາມາດໃຊ້ງານໃນລະດັບມືອາຊີບໄດ້ສະບາຍ
2. ລະບົບການສົ່ງສັນຍານ 2.4GHz ມີເທັກໂນໂລຍີ Mic ແບບໃໝ່ ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນເລື່ອງຄຸນນະພາບສຽງ ແລະ ຄວາມສະຖຽນຂອງການສົ່ງສັນຍານເປັນເລີດ!
3. ນໍ້າໜັກເບົາ ຮູບຮ່າງນ້ອຍ ພົກພາສະດວກ ປະຫຍັດພຶ້ນທີ່ໃນກະເປົ໋າ
4. ບໍ່ເສຍເວລາໃນການຕິດຕັ້ງ Connect ກັນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວທີ່ສຸດ
5. ການອອກແບບໃຊ້ງານງ່າຍ ມືໃໝ່ແບບເລີ່ມຕົ້ນກໍໃຊ້ເປັນງ່າຍ ມີອາຊີບກໍໃຊ້ດີຫຼາຍ ແລະ ຍັງເປັນສິາງທີ່ທາງ Rode ້ຮັດອອກມາໃຊ້ໄດ້ແລ້ວ!
6. ແບັດເຕີຣີ ໃຊ້ໄດ້ດົນເຖິງ 7 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຍັງ ພຽງພໍກັບການຖ່າຍຄຣີບວິດີໂອ ເຕັມມື້ແບບສະບາຍ!
7. ລະດັບສຽງສາມາດປັບໄດ້ 3 ລະດັບ 0dB, -6dB, -12dB
8. ສາໃາດຕໍ່ສາຍໄມອຍກເພີ່ມໄດ້ ( ໃນກໍລະນີທີ່ຢາກຈະເພີ່ມເອົາຄຸນນະພາບສຽງ ) “ ເພາະສຽງເດີມກໍດີຫຼາຍແລ້ວ “ ແຕ່ຖ້າຢາກໄດ້ຄວາມລະອຽດຕື່ມອີກໃນລະດັບງານ Production ກໍສາມາດຕໍ່ເພີ່ມໄດ້ເລີຍ !
9. ຕົວໄມ ໃສ່ກັບຫົວກ້ອງໄດ້ພໍດີ ແລະ Balance ດີຫຼາຍ

ທັງໝົດນີ້ ຄືຄວາມສາມາດ ຂອງຕົວໄມໄຮ້ສາຍ ທີ່ໃຊ້ໃນການເກັບສຽງ ໃນຂະນະຖ່າຍທໍາວີດີໂອ

 

1673 ຄັ້ງ

 

 

 

 

 

 

 

     Rode Wireless Go

ໄມໄຮ້ສາຍ Rode Wireless Go | ສິນຄ້າໃໝ່ | ປະກັນສູນ | ລາຄາພິເສດ !
! ໄມໄຮ້ສາຍ ໃຊ້ເກັບສຽງພ້ອມຖ່າຍວີດີໂອ
! ໃຊ້ເວລາໃນການຕິດຕັ້ງພຽງ 03 ວິນາທີ ເທົ່ານັ້ນ !!!

          ຄຸນນະສົມບັດ ແລະ ຈຸດເດັນພິເສດ :
1. ຄຸນນະພາບສຽງດີ ສາມາດໃຊ້ງານໃນລະດັບມືອາຊີບໄດ້ສະບາຍ
2. ລະບົບການສົ່ງສັນຍານ 2.4GHz ມີເທັກໂນໂລຍີ Mic ແບບໃໝ່ ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນເລື່ອງຄຸນນະພາບສຽງ ແລະ ຄວາມສະຖຽນຂອງການສົ່ງສັນຍານເປັນເລີດ!
3. ນໍ້າໜັກເບົາ ຮູບຮ່າງນ້ອຍ ພົກພາສະດວກ ປະຫຍັດພຶ້ນທີ່ໃນກະເປົ໋າ
4. ບໍ່ເສຍເວລາໃນການຕິດຕັ້ງ Connect ກັນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວທີ່ສຸດ
5. ການອອກແບບໃຊ້ງານງ່າຍ ມືໃໝ່ແບບເລີ່ມຕົ້ນກໍໃຊ້ເປັນງ່າຍ ມີອາຊີບກໍໃຊ້ດີຫຼາຍ ແລະ ຍັງເປັນສິາງທີ່ທາງ Rode ້ຮັດອອກມາໃຊ້ໄດ້ແລ້ວ!
6. ແບັດເຕີຣີ ໃຊ້ໄດ້ດົນເຖິງ 7 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຍັງ ພຽງພໍກັບການຖ່າຍຄຣີບວິດີໂອ ເຕັມມື້ແບບສະບາຍ!
7. ລະດັບສຽງສາມາດປັບໄດ້ 3 ລະດັບ 0dB, -6dB, -12dB
8. ສາໃາດຕໍ່ສາຍໄມອຍກເພີ່ມໄດ້ ( ໃນກໍລະນີທີ່ຢາກຈະເພີ່ມເອົາຄຸນນະພາບສຽງ ) “ ເພາະສຽງເດີມກໍດີຫຼາຍແລ້ວ “ ແຕ່ຖ້າຢາກໄດ້ຄວາມລະອຽດຕື່ມອີກໃນລະດັບງານ Production ກໍສາມາດຕໍ່ເພີ່ມໄດ້ເລີຍ !
9. ຕົວໄມ ໃສ່ກັບຫົວກ້ອງໄດ້ພໍດີ ແລະ Balance ດີຫຼາຍ

ທັງໝົດນີ້ ຄືຄວາມສາມາດ ຂອງຕົວໄມໄຮ້ສາຍ ທີ່ໃຊ້ໃນການເກັບສຽງ ໃນຂະນະຖ່າຍທໍາວີດີໂອ