Sony A7R Mark III (Body Only) | ເຄື່ອງສູນ Sony | ຮັບປະກັນ 24 ເດືອນ

ປະເພດ: ກ້ອງ Sony
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ຄວາມລະອຽດສູງເຖິງ 42.4MP Full-Frame (35.9 × 24.0mm) ເຊັນເຊີຮັບພາບ Exmor R BSI CMOS
 • ຕົວປະມວນຜົນພາບ BIONZ X ແລະ Front-End LSI
 • ຮູບພາບນິ້ງ: ISO 100-32000 (ຂະຫຍາຍໄດ້ຈົນເຖິງ ISO 50 ເຖິງ 102400)
 • ໄລຍະເວລາການໃຊ້ແບັດເຕີຣີ (ຮູບພາບນິ້ງ) ປະມານ 530 ພາບ (Viewfinder) / ປະມານ 650 ພາບ (ຈໍ LCD) (ມາດຕະຖານ CIPA)
 • Viewfinder ເອເລັກໂຕຣນິກ (ສີ) ຂະໜາດ 1.3 ຊມ (0.5 type), Quad-VGA OLED
 • Fast Hybrid AF ທີ່ມີ AF ກວດຈັບໄລຍະຫ່າງ Focus 399 ຈຸດ ແລະ AF ກວດຈັບ Contrant  425 ຈຸດ, ການຖ່າຍພາບຕໍ່ເນື່ອງສູງເຖິງ 10fps ພ້ອມການຕິດຕາມ AF/AE
 • ລະບົບກັນສັ່ນໄຫວແບບ 5 ແກນໄດ້ເຖິງ 5.5 ສະຕ໋ອບ
 • ນໍ້າໜັກ 657 ກຣາມ
 • Video 4K / 4K HDR
 • Touch Focus
 • ມີການປະມວນຜົນຮູບພາບໄວຂຶ້ນກວ່າເດີມ 1.8 ເທົ່າ ແລະ ຖ່າຍພາບຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ເຖິງ 10fps
 • Pixel Shift Multi Shooting Mode ການລວມການຖ່າຍ 4 ພາບລວມກັນເຮັດໃຫ້ຄວາມລະອຽດສູງເຖິງ 169.6 MP ເໝາະສຳລັບຊ່າງຖ່າຍຮູບມືອາຊີບ ແລະ ກຸ່ມທີ່ຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການພິມ

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! * 

952 ຄັ້ງ

 

 

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ຄວາມລະອຽດສູງເຖິງ 42.4MP Full-Frame (35.9 × 24.0mm) ເຊັນເຊີຮັບພາບ Exmor R BSI CMOS
 • ຕົວປະມວນຜົນພາບ BIONZ X ແລະ Front-End LSI
 • ຮູບພາບນິ້ງ: ISO 100-32000 (ຂະຫຍາຍໄດ້ຈົນເຖິງ ISO 50 ເຖິງ 102400)
 • ໄລຍະເວລາການໃຊ້ແບັດເຕີຣີ (ຮູບພາບນິ້ງ) ປະມານ 530 ພາບ (Viewfinder) / ປະມານ 650 ພາບ (ຈໍ LCD) (ມາດຕະຖານ CIPA)
 • Viewfinder ເອເລັກໂຕຣນິກ (ສີ) ຂະໜາດ 1.3 ຊມ (0.5 type), Quad-VGA OLED
 • Fast Hybrid AF ທີ່ມີ AF ກວດຈັບໄລຍະຫ່າງ Focus 399 ຈຸດ ແລະ AF ກວດຈັບ Contrant  425 ຈຸດ, ການຖ່າຍພາບຕໍ່ເນື່ອງສູງເຖິງ 10fps ພ້ອມການຕິດຕາມ AF/AE
 • ລະບົບກັນສັ່ນໄຫວແບບ 5 ແກນໄດ້ເຖິງ 5.5 ສະຕ໋ອບ
 • ນໍ້າໜັກ 657 ກຣາມ
 • Video 4K / 4K HDR
 • Touch Focus
 • ມີການປະມວນຜົນຮູບພາບໄວຂຶ້ນກວ່າເດີມ 1.8 ເທົ່າ ແລະ ຖ່າຍພາບຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ເຖິງ 10fps
 • Pixel Shift Multi Shooting Mode ການລວມການຖ່າຍ 4 ພາບລວມກັນເຮັດໃຫ້ຄວາມລະອຽດສູງເຖິງ 169.6 MP ເໝາະສຳລັບຊ່າງຖ່າຍຮູບມືອາຊີບ ແລະ ກຸ່ມທີ່ຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການພິມ

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *