Sony ZV1 Compact Camera

ປະເພດ: ກ້ອງ Sony
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ໝາຍເຫດ: ລາຄານີ້ແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມເຣດເງິນບາດ, ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ!

ຄຸນນະສົມບັດ Sony ZV1

 • ການອອກແບບດີຊາຍ ຄ້າຍຄືກັບ RX100 ແຕ່ມີສ່ອນທີ່ແຕກຕ່າງໄປເລັກໜ້ອຍ
 • ກ້ອງຄວາມລະອຽດ 20.1 ລ້ານ ພິກເຊວ ອອກແບບມາເພື່ອໄວໜຸ່ມ Gen Z ທີ່ມີຮູບແບບ Vlogger ແລະ Content Creator ໂດຍສະເພາະ
 • ໃຊ້ເຊັນເຊີ 1.0 type stacked CMOS sensor
 • ສາມາດຖ່າຍວີດີໂອ 4K ໄດ້
 • ມີຈໍ LCD ຂະໜາດ 3 inch ແບບສາມາດພັບໄປດ້ານຂ້ອງໄດ້ ໃນລັກສະນະ Vario Angle
 • ການຈັບຖືທີຄວາມສົມດຸນກວ່າ RX100
 • ຊ່ວງໄລຍະເລນສ 24-70mm F1.8-2.8 ເໝາະສໍາລັບການຖ່າຍ Portrait ແລະ Wide angle
 • ມີລະບົບກັນສັ່ນຢູ່ໃນຕົວເລນສ
 • ມີກຣິບຈັບຖືທະໜັດຫຼາຍຂຶ້ນ
 • ລະບົບ Auto Focus ວ່ອງໄວ ຕາມຕິດ ເຊັ່ນດຽວກັຍກ້ອງ Sony ລຸ້ນອື່ນໆທີ່ມີ Eye AF ແລະ Animal Ey AF
 • ຮອງຮັບຟິວເຈີ Object Tracking
 • ຟິວເຈໃໝ່ One Touch Bokeh ຫຼື  Product Showcase
 • ມີໄມໂຄໂຟນຕົວໃໝ່ທີ່ບໍ່ຄືກັບ Sony ຕົວໃດ໋ ທີ່ຮັບສຽງໄດ້ດີ

ສິນຄ້າຮັບປະກັນສູນ 24 ເດືອນ ແລະ ຂອງແຖມທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

 • Memory Sony 64GB ມູນຄ່າ 650,000 ກີບ
 • ຊຸດທໍາຄວາມສະອາດກ້ອງ ມູນຄ່າ 79,000 ກີບ 

1223 ຄັ້ງ

 

 

 

 

 

 

 

ໝາຍເຫດ: ລາຄານີ້ແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມເຣດເງິນບາດ, ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ!

ຄຸນນະສົມບັດ Sony ZV1

 • ການອອກແບບດີຊາຍ ຄ້າຍຄືກັບ RX100 ແຕ່ມີສ່ອນທີ່ແຕກຕ່າງໄປເລັກໜ້ອຍ
 • ກ້ອງຄວາມລະອຽດ 20.1 ລ້ານ ພິກເຊວ ອອກແບບມາເພື່ອໄວໜຸ່ມ Gen Z ທີ່ມີຮູບແບບ Vlogger ແລະ Content Creator ໂດຍສະເພາະ
 • ໃຊ້ເຊັນເຊີ 1.0 type stacked CMOS sensor
 • ສາມາດຖ່າຍວີດີໂອ 4K ໄດ້
 • ມີຈໍ LCD ຂະໜາດ 3 inch ແບບສາມາດພັບໄປດ້ານຂ້ອງໄດ້ ໃນລັກສະນະ Vario Angle
 • ການຈັບຖືທີຄວາມສົມດຸນກວ່າ RX100
 • ຊ່ວງໄລຍະເລນສ 24-70mm F1.8-2.8 ເໝາະສໍາລັບການຖ່າຍ Portrait ແລະ Wide angle
 • ມີລະບົບກັນສັ່ນຢູ່ໃນຕົວເລນສ
 • ມີກຣິບຈັບຖືທະໜັດຫຼາຍຂຶ້ນ
 • ລະບົບ Auto Focus ວ່ອງໄວ ຕາມຕິດ ເຊັ່ນດຽວກັຍກ້ອງ Sony ລຸ້ນອື່ນໆທີ່ມີ Eye AF ແລະ Animal Ey AF
 • ຮອງຮັບຟິວເຈີ Object Tracking
 • ຟິວເຈໃໝ່ One Touch Bokeh ຫຼື  Product Showcase
 • ມີໄມໂຄໂຟນຕົວໃໝ່ທີ່ບໍ່ຄືກັບ Sony ຕົວໃດ໋ ທີ່ຮັບສຽງໄດ້ດີ

ສິນຄ້າຮັບປະກັນສູນ 24 ເດືອນ ແລະ ຂອງແຖມທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

 • Memory Sony 64GB ມູນຄ່າ 650,000 ກີບ
 • ຊຸດທໍາຄວາມສະອາດກ້ອງ ມູນຄ່າ 79,000 ກີບ