Benro T880EX Aluminum Tripod

ປະເພດ: Tripod - ຂາຕັ້ງກ້ອງ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ຂາຕັ້ງກ້ອງ Benro T880EX Aluminum Tripod
 • ປະເພດ Benro 3 ຂາ
 • ປັບຄວາມສູງໄດ້ 3 ລະດັບ
 • ວັດສະດຸ: ອາລູມີນຽມທີ່ແຂງແຮງທົນທານ
 • ເໝາະສໍາລັບ : ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍວີດີໂອ
 • ສາມາດຮັບນໍ້າໜັກໄດ້ : 4kg 
 • ຂະໜາດພັບໄວ້ : 485cm 
 • ຂະໜາດຍາວປົກກະຕິ 1210mm
 • ຂະໜາດຍາວສູງສຸດ : 1450 mm 
 • ໃນຊຸດລວມມີ  : ກ່ອງ , ຂາຕັ້ງກ້ອງ ແລະ ອຸປະກອນ , ກະເປົ໋າ

193 ຄັ້ງ

ຂາຕັ້ງກ້ອງ Benro T660EX ອອກແບບມາເພື່ອສໍາລັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ກ້ອງຖ່າຍວີດີໂອ ມາພ້ອມຂະໜາດນ້ອຍກະທັດຮັດ ແຂງແຮງ ພົກພາສະດວກ ໃຊ້ງານງ່າຍ...

 

 

ການວັດຄວາມສົມດຸນແລະທຸນທ່ຽງ

ຂາຕັ້ງກ້ອງມີແກນປັບແລະດ້າມໝູນຢູ່ທາງກາງຂາ ຊ່ວຍໃຫ້ຕັ້ງຄ່າຄວາມສົມດຸນໄດ້ງ່າຍແລະ ວ່ອງໄວ ໂດຍຍັງຮັກສາວັດຖຸໃຫ້ມີຄວາມທຸ່ນທຽງຢູ່ຄືເກົ່າ

ມືໝູນ ແລະ ປຸ່ມໝູນລ໋ອກ 

ນໍາໃຊ້ມືໝູນເພື່ອເພີ່ມຄວາມສູງ ( ໝູນຕາມເຂັມມໂມງ ຂຶ້ນ - ລົງ), ແລ້ວດຶງ ຂຶ້ນລົງ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໝູນແກນວົງມົນທີ່ຢູ່ໃນກາງຂາເພື່ອລ໋ອກຕໍາແໜ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

 

 

ປັບໝູນໄດ້ຢ່າງອິດສະລະ

ໃນເວລາໃຊ້ກ້ອງທີ່ມີນໍ້າໜັກ, ທ່ານສາມາດປັບມຸມໝູນໄປມາໄດ້ຢ່າງອິດສະລະ ບໍ່ວ່າຈະໝູນຊ້າຍ-ຂວາ ແລະ ເງິງຫົວ ຂຶ້ນລົງ ໄດ້ຢ່າງສະບາຍ ແະລ ຕາມໃຈຕ້ອງການ...

 

ຫົວທີ່ສາມາດປີ້ນອອກຂ້າງໄດ້

 

 

 

ລະບົບລ໋ອກຂາຕັ້ງແບບປິດເປີດ
ໃນກໍລະນີຜູ້ໃຊ້ງານຢາກເພີ່ມຄວາມສູງຂາຕັ້ງກ້ອງ ພຽງແຕ່ທ່ານເປີດລະບົບລ໋ອກນີ້ຕາມລະດັບຄວາມສູງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຂອງທ່ານ ເມື່ອເລືອກຄວາມສູງທີ່ພຽງພໍແລ້ວທ່ານກໍສາມາດລ໋ອກໄວ້ເລີຍ ທີ່ລະບົບລ໋ອກຄວາມສູງ 3 ລະດັບນັ້ນ..

 

 

 

 

 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 
ຂາຕັ້ງກ້ອງ Benro T880EX Aluminum Tripod
 • ປະເພດ Benro 3 ຂາ
 • ປັບຄວາມສູງໄດ້ 3 ລະດັບ
 • ວັດສະດຸ: ອາລູມີນຽມທີ່ແຂງແຮງທົນທານ
 • ເໝາະສໍາລັບ : ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍວີດີໂອ
 • ສາມາດຮັບນໍ້າໜັກໄດ້ : 4kg 
 • ຂະໜາດພັບໄວ້ : 485cm 
 • ຂະໜາດຍາວປົກກະຕິ 1210mm
 • ຂະໜາດຍາວສູງສຸດ : 1450 mm 
 • ໃນຊຸດລວມມີ  : ກ່ອງ , ຂາຕັ້ງກ້ອງ ແລະ ອຸປະກອນ , ກະເປົ໋າ