DJI Ronin-SC 2 (RSC2) Pro Combo

ປະເພດ: ຜະລິດຕະພັນ DJI
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ໝາຍເຫດ: ລາຄານີ້ແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມເຣດເງິນບາດ, ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ!

DJI Ronin-SC 2 (RSC2) Pro Combo - ໃໝ່ 100%

 • ການອອກແບບກະທັດຮັດ
 • ສາມາດພັບຂະໜາດນ້ອຍເທົ່າກັບເຈ້ຍ A4
 • Algorithm ສະຖຽນລະພາບຂອງ Titan
 • ແບດເຕີຣີໃຊ້ໄດ້ເຖິງ 14 ຊົ່ວໂມງ
 • ສາມາດປັບປ່ຽນຮູບແບບການນຳໃຊ້ໄດ້ເຖິງ 6 ຮູບແບບ
 • ຈໍສະແດງຜົນ OLED ຂະໜາດ 1 ນິ້ວ
 • ພອດ USB Type-C 3 ຊ່ອງທາງ

ສິນຄ້າປະກັນສູນ DJI 12 ເດືອນ

935 ຄັ້ງ

DJI Ronin-SC 2 (RSC2) Pro Combo

ໝາຍເຫດ: ລາຄານີ້ແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມເຣດເງິນບາດ, ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ!

DJI Ronin-SC 2 (RSC2) Pro Combo - ໃໝ່ 100%

 • ການອອກແບບກະທັດຮັດ
 • ສາມາດພັບຂະໜາດນ້ອຍເທົ່າກັບເຈ້ຍ A4
 • Algorithm ສະຖຽນລະພາບຂອງ Titan
 • ແບດເຕີຣີໃຊ້ໄດ້ເຖິງ 14 ຊົ່ວໂມງ
 • ສາມາດປັບປ່ຽນຮູບແບບການນຳໃຊ້ໄດ້ເຖິງ 6 ຮູບແບບ
 • ຈໍສະແດງຜົນ OLED ຂະໜາດ 1 ນິ້ວ
 • ພອດ USB Type-C 3 ຊ່ອງທາງ

ສິນຄ້າປະກັນສູນ DJI 12 ເດືອນ