DJI FPV Drone ( ຊຸດ Combo)

ປະເພດ: ຜະລິດຕະພັນ DJI
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

DJI FPV Drone ( ຊຸດ Combo) 

 

 •  ໂດຣນນໍ້າໜັກພຽງແຕ່ 795 ກຣາມພົກພາເດີນທາງໄດ້ສະດວກ ບໍ່ໜັກ ແລະ ບໍ່ເປືອງພື້ນທີ່ຈັດເກັບ 
 • ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການບິນດ້ວຍກ້ອງມອງພາບທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ແບບມຸມມອງຂອງນັກບິນດ້ວຍແວ່ນ DJI FPV Goggles ເຕັມທີ່ກັບການບິນໄດ້ຢ່າງໄຮ້ຂີດຈໍາກັດ ໃຫ້ສັນຍານພາບທີ່ບໍ່ມີອາການຄ້າງຄາ ຊັດເຈນແບບ Real-time
 • ມີຜູ້ຊ່ວຍບິນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ບິນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ບິນກັບດ້ວຍຕົວເອງ ເມື່ອແບັດໃກ້ຈະໝົດ ທັງຍັງມີໂໝດ Emergency brake and hover ຢຸດການບິນຊົ່ວຄາວ ໂດຍບິນນິ້ງ ແລະ ຍັງຄົງຮັກສາລະດັບເພດານບິນ 
 • ມີເຊັນເຊີກວດຈັບສິ່ງກວດຂວາງ ບໍ່ບິນຕໍາ ບໍ່ຕົກ ດ້ວຍໂໝດເອີ້ນກັບຄືນສູ່ຈຸດປ່ອຍຕົວ 
 • ໂໝດບິນ 3 ໂໝດ ໂໝດ S,N ແລະ M ສາມາດເລືອກໃຊ້ໃຫ້ເໝາະກັບຄວາມຖະໜັດ ບິນງ່າຍ ມືໃໝ່ກໍບິນໄດ້ 
 • ຕ້ານລົມໄດ້ 39-49 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ງໂມງ 
 • ບິນໄດ້ດົນເຖິງ 20 ນາທີ ແລະ ບິນໄດ້ໄກສຸດ16.8 ກິໂລແມັດ, ບິນໄວສຸດ 140 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ງໂມງ 
 • ມີກັນສັ່ນແບບ Rock Steady EIS ເພື່ອໃຫ້ພາບທີ່ຄົມຊັດບໍ່ສັ່ນໄຫວ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບິນດ້ວຍຄວາມໄວກໍຕາມ
 • ເຊັນເຊີກ້ອງ 1/2.3 CMOS ຄວາມລະອຽດ12 ລ້ານພິກເຊວ ໃຫ້ພາບທີ່ສວຍງາມຄົມຊັດລະອຽດ ແລະ ສີສັນຄົບຖ້ວນ 
 • ເລນສມຸມກວ້າງ 150 FOV ໃຫ້ພາບສວຍງາມທີ່ສະໃຈ ມຸມມອງກວ້າງສຸດ
 • ວີດີໂອຄວາມລະອຽດ 4K/60fps ຮອງຮັບການຖ່າຍແບບ 4x Slow Motion
 • ຮັບສົ່ງສັນຍານ HD Video ໄດ້ໄກ 10 ກິໂລແມັດ 50 Mbps ເພື່ອຄຸນນະພາບວີດີໂອລະດັບຄຸນນະພາບ
 • ປັບຊ່ອງຮັບສັນຍານ ຄວາມທີ່ 2.4 ແລະ 5.8GHz ອັດຕະໂນມັດສົ່ງສັນຍານໄດ້ຢ່າງລາບລື່ນ ບໍ່ມີກະຕຸກ
 • ເປັນໂດຣນທີ່ເໝາະກັບທຸກຄົນ ໃຊ້ງານງ່າຍພົກພາສະດວກ ຮອງຮັບການເຮັດວຽກຖ່າຍພາບ ແລະ ວີດີໂອທັງການເກັບພາບປະທັບໃຈລະຫວ່າງການທ່ອງທ່ຽວ 
 • ຮອງຮັບການໃຊ້ງານ DJI motion controller ທີ່ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງໂດຣນ ໄດ້ແບບການຄວບຄຸມ Joy stick (ອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງໄດ້ຊື້ແຍກ ບໍ່ໄດ້ລວມມາໃນຊຸດ)
 • ສາມາດບິນພ້ອມກັນ 8  ຕົວໄດ້ດ້ວຍລະບົບສົ່ງສັນຍານ DJI HDL FPV ແລະ DJI FPV Air Unit (ບໍ່ໄດ້ລວມມາໃນຊຸດ) ໃຫ້ປະສົບການໃຊ້ງານທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ 

1311 ຄັ້ງ

 

DJI FPV Drone ( ຊຸດ Combo) 

 

 •  ໂດຣນນໍ້າໜັກພຽງແຕ່ 795 ກຣາມພົກພາເດີນທາງໄດ້ສະດວກ ບໍ່ໜັກ ແລະ ບໍ່ເປືອງພື້ນທີ່ຈັດເກັບ 
 • ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການບິນດ້ວຍກ້ອງມອງພາບທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ແບບມຸມມອງຂອງນັກບິນດ້ວຍແວ່ນ DJI FPV Goggles ເຕັມທີ່ກັບການບິນໄດ້ຢ່າງໄຮ້ຂີດຈໍາກັດ ໃຫ້ສັນຍານພາບທີ່ບໍ່ມີອາການຄ້າງຄາ ຊັດເຈນແບບ Real-time
 • ມີຜູ້ຊ່ວຍບິນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ບິນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ບິນກັບດ້ວຍຕົວເອງ ເມື່ອແບັດໃກ້ຈະໝົດ ທັງຍັງມີໂໝດ Emergency brake and hover ຢຸດການບິນຊົ່ວຄາວ ໂດຍບິນນິ້ງ ແລະ ຍັງຄົງຮັກສາລະດັບເພດານບິນ 
 • ມີເຊັນເຊີກວດຈັບສິ່ງກວດຂວາງ ບໍ່ບິນຕໍາ ບໍ່ຕົກ ດ້ວຍໂໝດເອີ້ນກັບຄືນສູ່ຈຸດປ່ອຍຕົວ 
 • ໂໝດບິນ 3 ໂໝດ ໂໝດ S,N ແລະ M ສາມາດເລືອກໃຊ້ໃຫ້ເໝາະກັບຄວາມຖະໜັດ ບິນງ່າຍ ມືໃໝ່ກໍບິນໄດ້ 
 • ຕ້ານລົມໄດ້ 39-49 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ງໂມງ 
 • ບິນໄດ້ດົນເຖິງ 20 ນາທີ ແລະ ບິນໄດ້ໄກສຸດ16.8 ກິໂລແມັດ, ບິນໄວສຸດ 140 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ງໂມງ 
 • ມີກັນສັ່ນແບບ Rock Steady EIS ເພື່ອໃຫ້ພາບທີ່ຄົມຊັດບໍ່ສັ່ນໄຫວ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບິນດ້ວຍຄວາມໄວກໍຕາມ
 • ເຊັນເຊີກ້ອງ 1/2.3 CMOS ຄວາມລະອຽດ12 ລ້ານພິກເຊວ ໃຫ້ພາບທີ່ສວຍງາມຄົມຊັດລະອຽດ ແລະ ສີສັນຄົບຖ້ວນ 
 • ເລນສມຸມກວ້າງ 150 FOV ໃຫ້ພາບສວຍງາມທີ່ສະໃຈ ມຸມມອງກວ້າງສຸດ
 • ວີດີໂອຄວາມລະອຽດ 4K/60fps ຮອງຮັບການຖ່າຍແບບ 4x Slow Motion
 • ຮັບສົ່ງສັນຍານ HD Video ໄດ້ໄກ 10 ກິໂລແມັດ 50 Mbps ເພື່ອຄຸນນະພາບວີດີໂອລະດັບຄຸນນະພາບ
 • ປັບຊ່ອງຮັບສັນຍານ ຄວາມທີ່ 2.4 ແລະ 5.8GHz ອັດຕະໂນມັດສົ່ງສັນຍານໄດ້ຢ່າງລາບລື່ນ ບໍ່ມີກະຕຸກ
 • ເປັນໂດຣນທີ່ເໝາະກັບທຸກຄົນ ໃຊ້ງານງ່າຍພົກພາສະດວກ ຮອງຮັບການເຮັດວຽກຖ່າຍພາບ ແລະ ວີດີໂອທັງການເກັບພາບປະທັບໃຈລະຫວ່າງການທ່ອງທ່ຽວ 
 • ຮອງຮັບການໃຊ້ງານ DJI motion controller ທີ່ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງໂດຣນ ໄດ້ແບບການຄວບຄຸມ Joy stick (ອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງໄດ້ຊື້ແຍກ ບໍ່ໄດ້ລວມມາໃນຊຸດ)
 • ສາມາດບິນພ້ອມກັນ 8  ຕົວໄດ້ດ້ວຍລະບົບສົ່ງສັນຍານ DJI HDL FPV ແລະ DJI FPV Air Unit (ບໍ່ໄດ້ລວມມາໃນຊຸດ) ໃຫ້ປະສົບການໃຊ້ງານທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ