Gigabyte RTX 3080 Turbo 10G - ກາດສສະແດງຜົນ

ປະເພດ: VGA - Graphic Card
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

- Graphics Processing : GeForce RTX™ 3080

- ຄວາມຈໍາຂະໜາດ: 10GB GDDR6X

- 8704 CUDA Cores

- Core Clock: 1800Mhz

- ການເຊື່ອມຕໍ່ : DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1

- ກໍາລັງໄຟທີ່ຕ້ອງການ : 750W

- Memory Bandwidth (GB/sec) : 760 GB/s

- Card Bus : PCI-E 4.0 x 16

- Memory Bus : 320 bit

 

407 ຄັ້ງ

 ກາດສສະແດງຜົນ Gigabyte RTX 3080 Turbo 10G ຄືກາສດຈໍສະແດງຜົນ VGA ທີ່ຊົງພະລັງຈາກຄ້າຍ Gigabyte, ມາພ້ອມການປະມວນຜົນໃນ RTX 3080 ຈະຊ່ວຍຕອບສະໜອງທຸກການໃຊ້ງານ, ມາດ້ວຍການອອກແບບຂອງພາກສ່ວນລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ໄທສະໄໝສຸດ, ເໝາະກັບທຸກຊຸດຄອມ PC ນ້ອຍກະທັດຮັດ. ໃນຕອນນີ້ສິນຄ້າກໍາລັງຂາຍທີ່ຮ້ານ Actions Media - ແອັກຊັນ ມິເດຍ. 

 

 

- Graphics Processing : GeForce RTX™ 3080

- ຄວາມຈໍາຂະໜາດ: 10GB GDDR6X

- 8704 CUDA Cores

- Core Clock: 1800Mhz

- ການເຊື່ອມຕໍ່ : DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1

- ກໍາລັງໄຟທີ່ຕ້ອງການ : 750W

- Memory Bandwidth (GB/sec) : 760 GB/s

- Card Bus : PCI-E 4.0 x 16

- Memory Bus : 320 bit