GoPro HERO 8 Black Special Bundle

ປະເພດ: Action Camera
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ໝາຍເຫດ: ລາຄານີ້ແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມເຣດເງິນບາດ, ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ!

ສໍາລັບຊຸດທໍາມະດາ ລາຄາ  4,250,000 ກີບ  ຈາກປົກກະຕິ 4,690,000 ກີບ XXX

ຮັບຂອງແຖມທັນທີ!

1. ແມັມໂມຣີ Sandisk MicroSD 32GB 120mb/s ມູນຄ່າ 260,000 ກີບ

2. ເຄດສກັນນໍ້າ GoPro 8 ມູນຄ່າ 290,000 ກີບ 

GoPro HERO 8 BLACK 

 • ການອອກແບບຮູບຊົງໃໝ່ພ້ອມ Folding Finger ຂາຍຶດອຸປະກອນເສີມມາພ້ອມໃນຕົວ
 • ສາມາດຖ່າຍພາບຄວາມລະອຽດສູງສຸດ 12MP
 • Bit Rate 1000Mbps
 • ມີ SuperPhoto + RAW ຖ່າຍພາບໄດ້ຄົມຊັດຂຶ້ນ ແລະ ບໍ່ມີພາບຊ້ອນກັນອີກຕໍ່ໄປ
 • ສາມາດຖ່າຍວິດີໂອແບບ 4K60 1080p204fps
 • ສາມາດຖ່າຍ Slow Motion ໄດ້ທີ່ 8x
 • ພ້ອມກັບລະບົບໃໝ່ຫຼ້າສຸດ Live Streaming ດ້ວຍຄວາມລະອຽດສູງສຸດເຖິງ 1080p ໃນ Facebook ແລະ Youtube
 • ມີລະບົບກັນສັ່ນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນດ້ວຍ HyperSmooth 2.0
 • ມີຟີເຈີຊ່ວຍໃນການຖ່າຍວິດີໂອໃຫ້ມີຄວາມງົດງາມຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເວີຊັ່ນແຕ່ກ່ອນ ດ້ວຍTimeWarp 2.0
 • Housing ສຳລັບການຖ່າຍວິດີໂອໂດຍສະເພາະ ແລະ ໃຫ້ຄຸນນະພາບສູງກວ່າລວມເຖິງການບັນທຶກສຽງ
 • ມີຫນ້າຈໍດ້ານຫລັງສຳລັບບອກສະຖານະການຖ່າຍວິດີໂອ
 • ມີ Super Photo ພ້ອມ HDR ທີ່ໄດ້ອັບເກຼດຈາກລຸ້ນກ່ອນ
 • ສາມາດສັ່ງງານໄດ້ດ້ວຍສຽງ ແລະ ພ້ອມຈໍສຳຜັດ Touch Screen
 • ສາມາດກັນນ້ຳໄດ້ເລິກເຖິງ 10ແມັດ ແບບບໍ່ຕ້ອງໃສ່ເຄສ໌
 • ນໍ້າໜັກ 117 ກຣາມ

ສິນຄ້າປະກັນສູນ 12 ເດືອນ

3113 ຄັ້ງ

 

 

 

 

   
   
   
   

ໝາຍເຫດ: ລາຄານີ້ແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມເຣດເງິນບາດ, ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ!

ສໍາລັບຊຸດທໍາມະດາ ລາຄາ  4,250,000 ກີບ  ຈາກປົກກະຕິ 4,690,000 ກີບ XXX

ຮັບຂອງແຖມທັນທີ!

1. ແມັມໂມຣີ Sandisk MicroSD 32GB 120mb/s ມູນຄ່າ 260,000 ກີບ

2. ເຄດສກັນນໍ້າ GoPro 8 ມູນຄ່າ 290,000 ກີບ 

GoPro HERO 8 BLACK 

 • ການອອກແບບຮູບຊົງໃໝ່ພ້ອມ Folding Finger ຂາຍຶດອຸປະກອນເສີມມາພ້ອມໃນຕົວ
 • ສາມາດຖ່າຍພາບຄວາມລະອຽດສູງສຸດ 12MP
 • Bit Rate 1000Mbps
 • ມີ SuperPhoto + RAW ຖ່າຍພາບໄດ້ຄົມຊັດຂຶ້ນ ແລະ ບໍ່ມີພາບຊ້ອນກັນອີກຕໍ່ໄປ
 • ສາມາດຖ່າຍວິດີໂອແບບ 4K60 1080p204fps
 • ສາມາດຖ່າຍ Slow Motion ໄດ້ທີ່ 8x
 • ພ້ອມກັບລະບົບໃໝ່ຫຼ້າສຸດ Live Streaming ດ້ວຍຄວາມລະອຽດສູງສຸດເຖິງ 1080p ໃນ Facebook ແລະ Youtube
 • ມີລະບົບກັນສັ່ນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນດ້ວຍ HyperSmooth 2.0
 • ມີຟີເຈີຊ່ວຍໃນການຖ່າຍວິດີໂອໃຫ້ມີຄວາມງົດງາມຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເວີຊັ່ນແຕ່ກ່ອນ ດ້ວຍTimeWarp 2.0
 • Housing ສຳລັບການຖ່າຍວິດີໂອໂດຍສະເພາະ ແລະ ໃຫ້ຄຸນນະພາບສູງກວ່າລວມເຖິງການບັນທຶກສຽງ
 • ມີຫນ້າຈໍດ້ານຫລັງສຳລັບບອກສະຖານະການຖ່າຍວິດີໂອ
 • ມີ Super Photo ພ້ອມ HDR ທີ່ໄດ້ອັບເກຼດຈາກລຸ້ນກ່ອນ
 • ສາມາດສັ່ງງານໄດ້ດ້ວຍສຽງ ແລະ ພ້ອມຈໍສຳຜັດ Touch Screen
 • ສາມາດກັນນ້ຳໄດ້ເລິກເຖິງ 10ແມັດ ແບບບໍ່ຕ້ອງໃສ່ເຄສ໌
 • ນໍ້າໜັກ 117 ກຣາມ

ສິນຄ້າປະກັນສູນ 12 ເດືອນ