GoPro HERO 10 BLACK

ປະເພດ: Action Camera
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 • ວີດີໂອຄວາມລະອຽດຂະໜາດ 5.3K60/4K120/2.7K240  ເຟຣມ/ວິນາທີ
 • ພາບຖ່າຍຄວາມລະອຽດ 23 ລ້ານພິກເຊວ 
 • ສາມາດກັນນໍ້າໄດ້ສູງສຸດ 10 ແມັດ 
 • ຈໍສະແດງຜົນດ້ານໜ້າຂະໜາດ 1.4″
 • ມີໜ້າຈໍສໍາຜັດຢູ່ດ້ານຫຼັງຂະໜາດ 2 ນິ້ວ
 • ໂອນຖ່າຍ ແລະ ຕັດຕໍ່ວີດີໂອ ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍແອັບພິເຄຊັນ GoPro Quik
 • ສາມາດຄວບຄຸມການສັ່ງການດ້ວຍສຽງ 
 • ມີ GPS Telemetry
 • ຟັງຊັນ Super Photo ລຸ້ນໃໝ່ປັບການຕັ້ງຄ່າໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເຮັດວຽກວ່ອງໄວຍິ່ງຂຶ້ນ 
 • ມາພ້ອມລະບົບກັນພາບສັ່ນໄຫວລຸ້ນໃໝ່ HyperSmooth 4.0
 • TimeWarp 3.0
 • Live Streaming 1080
 • Webcam Mode
 • HindSight ບັນທຶກວີດີໂອລ່ວງໜ້າກ່ອນກົດຊັດເຕີ 30 ວິນາທີ
 • Schedule Capture ຕັ້ງເວລາຖ່າຍແລະປິດອັດຕະໂນມັດ
 • ຮອງຮັບ RAW Format
 • ມີໂໝດຖ່າຍພາບແບບອັດສຸລິຍະ Live Burst
 • Folding Fingers

 

- ກະລຸນາສອບຖາມລາຄາໄດ້ທີ່ເພສ ຫຼື Whatapp 020 58576889 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! * 

 

1332 ຄັ້ງ

 • ວີດີໂອຄວາມລະອຽດຂະໜາດ 5.3K60/4K120/2.7K240  ເຟຣມ/ວິນາທີ
 • ພາບຖ່າຍຄວາມລະອຽດ 23 ລ້ານພິກເຊວ 
 • ສາມາດກັນນໍ້າໄດ້ສູງສຸດ 10 ແມັດ 
 • ຈໍສະແດງຜົນດ້ານໜ້າຂະໜາດ 1.4″
 • ມີໜ້າຈໍສໍາຜັດຢູ່ດ້ານຫຼັງຂະໜາດ 2 ນິ້ວ
 • ໂອນຖ່າຍ ແລະ ຕັດຕໍ່ວີດີໂອ ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍແອັບພິເຄຊັນ GoPro Quik
 • ສາມາດຄວບຄຸມການສັ່ງການດ້ວຍສຽງ 
 • ມີ GPS Telemetry
 • ຟັງຊັນ Super Photo ລຸ້ນໃໝ່ປັບການຕັ້ງຄ່າໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເຮັດວຽກວ່ອງໄວຍິ່ງຂຶ້ນ 
 • ມາພ້ອມລະບົບກັນພາບສັ່ນໄຫວລຸ້ນໃໝ່ HyperSmooth 4.0
 • TimeWarp 3.0
 • Live Streaming 1080
 • Webcam Mode
 • HindSight ບັນທຶກວີດີໂອລ່ວງໜ້າກ່ອນກົດຊັດເຕີ 30 ວິນາທີ
 • Schedule Capture ຕັ້ງເວລາຖ່າຍແລະປິດອັດຕະໂນມັດ
 • ຮອງຮັບ RAW Format
 • ມີໂໝດຖ່າຍພາບແບບອັດສຸລິຍະ Live Burst
 • Folding Fingers

 

- ກະລຸນາສອບຖາມລາຄາໄດ້ທີ່ເພສ ຫຼື Whatapp 020 58576889 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *