Sony a7 IV (Body)

ປະເພດ: ກ້ອງ Sony
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຕົວເຄື່ອງ

 • ເຊັນເຊີຂະໜາດ Full Frame 33 ລ້ານພິກເຊວ Exmor R BSI CMOS
 • ໜ່ວຍປະມວນຜົນ Bionz XR
 • ມີຈຸດໂຟກັດແບບ Phase detection 759 ຈຸດ Contrast Detection 425 ຈຸດ ຄວມຄຸມ 94% ຂອງເຟຣມພາບ
 • ມີກັນສັ່ນ 5 ແກນ 5.5 ສະຕ໋ອບ ແລະ ໂໝດ Active
 • ສະປີດຊັດເຕີສູງສຸດ 1/8000
 • ຖ່າຍພາບຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ10fps
 • ISO 100-51200 (ຂະຫຍາຍ 50-204800)
 • ຮອງຮັບຟາຍ HEIF 10-bit
 • EVF ຄວາມລະອຽດສູງສຸດ 3.69 ລ້ານຈຸດ 120 fps ກໍາລັງຂະຫຍາຍ 0.78x
 • ວີດີໂອ 4K 30p (oversampled ຈາກ 7K) / 60p (ຄຣອບ super 35 ຈາກ 4.6K)
 • ສາມາດຖ່າຍ Full HD 120p
 • ມີ 4K streaming / Full HD 60p
 • Creative Look 10 ແບບ
 • ແບັດເຕີຣີ NP-FZ100
 • ມີຊິວກັນນໍ້າ ແລະ ລະອອງຝຸ່ນ
 • ນໍ້າໜັກ 658 ກຣາມ

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! * 

1264 ຄັ້ງ

 

 

Hero image showing features of camera

 

 

 

 

Alpha 7 IV Full-frame mirrorless camera

 

Image of front and back of Alpha 7 four

 

ລາຍລະອຽດຕົວເຄື່ອງ

 • ເຊັນເຊີຂະໜາດ Full Frame 33 ລ້ານພິກເຊວ Exmor R BSI CMOS
 • ໜ່ວຍປະມວນຜົນ Bionz XR
 • ມີຈຸດໂຟກັດແບບ Phase detection 759 ຈຸດ Contrast Detection 425 ຈຸດ ຄວມຄຸມ 94% ຂອງເຟຣມພາບ
 • ມີກັນສັ່ນ 5 ແກນ 5.5 ສະຕ໋ອບ ແລະ ໂໝດ Active
 • ສະປີດຊັດເຕີສູງສຸດ 1/8000
 • ຖ່າຍພາບຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ10fps
 • ISO 100-51200 (ຂະຫຍາຍ 50-204800)
 • ຮອງຮັບຟາຍ HEIF 10-bit
 • EVF ຄວາມລະອຽດສູງສຸດ 3.69 ລ້ານຈຸດ 120 fps ກໍາລັງຂະຫຍາຍ 0.78x
 • ວີດີໂອ 4K 30p (oversampled ຈາກ 7K) / 60p (ຄຣອບ super 35 ຈາກ 4.6K)
 • ສາມາດຖ່າຍ Full HD 120p
 • ມີ 4K streaming / Full HD 60p
 • Creative Look 10 ແບບ
 • ແບັດເຕີຣີ NP-FZ100
 • ມີຊິວກັນນໍ້າ ແລະ ລະອອງຝຸ່ນ
 • ນໍ້າໜັກ 658 ກຣາມ

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *