DJI Mavic 3 Cine Premium Combo (Apple ProRes 422 HQ)

ປະເພດ: ຜະລິດຕະພັນ DJI
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 • ກ້ອງ Hasselblad ເຊັນເຊີ CMOS 4/3 ນິ້ວ
 • ຮອງຮັບການບັນທຶກຟາຍ Apple ProRes 422HQ
 • ມີລະບົບກັນສັ່ນ 3 ແກນ
 • ຄວາມລະອຽດພາບນິ້ງ 20 ລ້ານພິກເຊວ
 • ຄວາມລະອຽດວີດີໂອ 5.1K Ultra HD
 • ເລນສເທເລໂຟໂຕ ເຊັນເຊີ ຂະໜາດ 1/2 ນຶ້ວ 12 ລ້ານພິກເຊວ
 • ຣີໂໝດ DJI RC-Pro ລະບົບສົ່ງສັນຍານແບບ O3+
 • ມາພ້ອມລະບົບຕິດຕາມວັດຖຸ Active Track 5.0
 • ມີລະບົບຫຼົບຫຼີກສິ່ງກີດຊວງຮອບທິດທາງ
 • ໄລຍະບິນສູງສູດ 46 ນາທີ (ບໍ່ມີລົມ)
 • ສມາດບິນດ້ວຍຄວາມໄວສູງສຸດ 75 ກມ./ຊມ ແລະ ບິນໄກໄດ້ 15 ກິໂລແມັດ
 • ໜ່ວຍຄວາມຂໍາພາຍໃນ 1000GB
 • ຮອງຮັບແມັມໂມຣີໄດ້ສູງສູດ 512GB

361 ຄັ້ງ

DJI Mavic 3 Cine Premium Combo  | ສຸດຍອດໂດຣນລະດັບມືອາຊີບ ມາພ້ອມກ້ອງ Hasselblad ເຊັນເຊີຂະໜາດ 4/3′′ ຄວາມລະອຽດ 20MP ຖ່າຍວີດີໂອສູງສຸດ 5.1K ຮອງຮັບການບັນທຶກຟາຍ Apple ProRes 422HQ ມາພ້ອມເລນເທເລ ໂຟໂຕ ສົມບູນແບບທັງພາບນິ້ງ ແລະ ວີດີໂອ 

 

 • ກ້ອງ Hasselblad ເຊັນເຊີ CMOS 4/3 ນິ້ວ
 • ຮອງຮັບການບັນທຶກຟາຍ Apple ProRes 422HQ
 • ມີລະບົບກັນສັ່ນ 3 ແກນ
 • ຄວາມລະອຽດພາບນິ້ງ 20 ລ້ານພິກເຊວ
 • ຄວາມລະອຽດວີດີໂອ 5.1K Ultra HD
 • ເລນສເທເລໂຟໂຕ ເຊັນເຊີ ຂະໜາດ 1/2 ນຶ້ວ 12 ລ້ານພິກເຊວ
 • ຣີໂໝດ DJI RC-Pro ລະບົບສົ່ງສັນຍານແບບ O3+
 • ມາພ້ອມລະບົບຕິດຕາມວັດຖຸ Active Track 5.0
 • ມີລະບົບຫຼົບຫຼີກສິ່ງກີດຊວງຮອບທິດທາງ
 • ໄລຍະບິນສູງສູດ 46 ນາທີ (ບໍ່ມີລົມ)
 • ສມາດບິນດ້ວຍຄວາມໄວສູງສຸດ 75 ກມ./ຊມ ແລະ ບິນໄກໄດ້ 15 ກິໂລແມັດ
 • ໜ່ວຍຄວາມຂໍາພາຍໃນ 1000GB
 • ຮອງຮັບແມັມໂມຣີໄດ້ສູງສູດ 512GB