DJI RS 3 - ໃໝ່ ປະກັນສູນ

ປະເພດ: ຜະລິດຕະພັນ DJI
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ໄມ້ກັນສັ່ນ 3 ແກນ ສາມາດກັນສັ່ນໄດ້ນິ້ງ ແລະຮັບນໍ້າໜັກໄດ້ສູງສຸດ 3KG
 • ມີລະບົບ Auto Lock ສາມາດລ໋ອກໄດ້ທັງ 3 ແກນ ແບບອັດຕະໂນມັດ 
 • ຕົວເຄື່ອງເປັນ Aluminium ນໍ້າໜັກເບົາພຽງແຕ່ 1.3 ກິໂລກຣາມ ພົກພາສະດວກ ຄ່ອງຕົວສໍາລັບການໃຊ້ງານ 
 • ມີລະບົບສົ່ງສັນຍານພາບທັງແບບ Ronin Image Transmission ສໍາລັບການສົ່ງສັນຍານແບບໄຮ້ສາຍ
 • ມີປຸ່ມປັບໂໝດການໃຊ້ງານແຍກ ທີ່ສັ່ງການໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກ
 • ຮອງຮັບການສັ່ງການຜ່ານໜ້າຈໍ Touchscreen ໂດຍເຮັດວຽໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ
 • ສັ່ງງານຜ່ານ Application ເທິງ Smartphone ທັງ iOS ແລະ Android
 • ສາມາດໃຊ້ງານ DJI RS3 ສັ່ງການກັບກ້ອງໄດ້ໂດຍຕົງ
 • ແບັດເຕີຣີສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຕໍ່ເນື່ອງ 12 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ການສາກ 1 ຄັ້ງ
 • ຮອງຮັບການສາກຈາກ 0-100 ໄດ້ພາຍໃນ 1.5 ຊົ່ວໂມງ 

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

656 ຄັ້ງ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ໄມ້ກັນສັ່ນ 3 ແກນ ສາມາດກັນສັ່ນໄດ້ນິ້ງ ແລະຮັບນໍ້າໜັກໄດ້ສູງສຸດ 3KG
 • ມີລະບົບ Auto Lock ສາມາດລ໋ອກໄດ້ທັງ 3 ແກນ ແບບອັດຕະໂນມັດ 
 • ຕົວເຄື່ອງເປັນ Aluminium ນໍ້າໜັກເບົາພຽງແຕ່ 1.3 ກິໂລກຣາມ ພົກພາສະດວກ ຄ່ອງຕົວສໍາລັບການໃຊ້ງານ 
 • ມີລະບົບສົ່ງສັນຍານພາບທັງແບບ Ronin Image Transmission ສໍາລັບການສົ່ງສັນຍານແບບໄຮ້ສາຍ
 • ມີປຸ່ມປັບໂໝດການໃຊ້ງານແຍກ ທີ່ສັ່ງການໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກ
 • ຮອງຮັບການສັ່ງການຜ່ານໜ້າຈໍ Touchscreen ໂດຍເຮັດວຽໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ
 • ສັ່ງງານຜ່ານ Application ເທິງ Smartphone ທັງ iOS ແລະ Android
 • ສາມາດໃຊ້ງານ DJI RS3 ສັ່ງການກັບກ້ອງໄດ້ໂດຍຕົງ
 • ແບັດເຕີຣີສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຕໍ່ເນື່ອງ 12 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ການສາກ 1 ຄັ້ງ
 • ຮອງຮັບການສາກຈາກ 0-100 ໄດ້ພາຍໃນ 1.5 ຊົ່ວໂມງ 

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *