DJI RS 3 - ໃໝ່ ປະກັນສູນ

ປະເພດ: ຜະລິດຕະພັນ DJI
8.245.000 ກີບ

 

- ໄມ້ກັນສັ່ນ 3 ແກນ ສາມາດກັນສັ່ນໄດ້ນິ້ງ ແລະຮັບນໍ້າໜັກໄດ້ສູງສຸດ 3KG

- ມີລະບົບ Auto Lock ສາມາດລ໋ອກໄດ້ທັງ 3 ແກນ ແບບອັດຕະໂນມັດ 

- ຕົວເຄື່ອງເປັນ Aluminium ນໍ້າໜັກເບົາພຽງແຕ່ 1.3 ກິໂລກຣາມ ພົກພາສະດວກ ຄ່ອງຕົວສໍາລັບການໃຊ້ງານ 

- ມີລະບົບສົ່ງສັນຍານພາບທັງແບບ Ronin Image Transmission ສໍາລັບການສົ່ງສັນຍານແບບໄຮ້ສາຍ

- ມີປຸ່ມປັບໂໝດການໃຊ້ງານແຍກ ທີ່ສັ່ງການໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກ

- ຮອງຮັບການສັ່ງການຜ່ານໜ້າຈໍ Touchscreen ໂດຍເຮັດວຽໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ

- ສັ່ງງານຜ່ານ Application ເທິງ Smartphone ທັງ iOS ແລະ Android

- ສາມາດໃຊ້ງານ DJI RS3 ສັ່ງການກັບກ້ອງໄດ້ໂດຍຕົງ

- ແບັດເຕີຣີສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຕໍ່ເນື່ອງ 12 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ການສາກ 1 ຄັ້ງ

- ຮອງຮັບການສາກຈາກ 0-100 ໄດ້ພາຍໃນ 1.5 ຊົ່ວໂມງ 

119 ຄັ້ງ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ໄມ້ກັນສັ່ນ 3 ແກນ ສາມາດກັນສັ່ນໄດ້ນິ້ງ ແລະຮັບນໍ້າໜັກໄດ້ສູງສຸດ 3KG

- ມີລະບົບ Auto Lock ສາມາດລ໋ອກໄດ້ທັງ 3 ແກນ ແບບອັດຕະໂນມັດ 

- ຕົວເຄື່ອງເປັນ Aluminium ນໍ້າໜັກເບົາພຽງແຕ່ 1.3 ກິໂລກຣາມ ພົກພາສະດວກ ຄ່ອງຕົວສໍາລັບການໃຊ້ງານ 

- ມີລະບົບສົ່ງສັນຍານພາບທັງແບບ Ronin Image Transmission ສໍາລັບການສົ່ງສັນຍານແບບໄຮ້ສາຍ

- ມີປຸ່ມປັບໂໝດການໃຊ້ງານແຍກ ທີ່ສັ່ງການໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກ

- ຮອງຮັບການສັ່ງການຜ່ານໜ້າຈໍ Touchscreen ໂດຍເຮັດວຽໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ

- ສັ່ງງານຜ່ານ Application ເທິງ Smartphone ທັງ iOS ແລະ Android

- ສາມາດໃຊ້ງານ DJI RS3 ສັ່ງການກັບກ້ອງໄດ້ໂດຍຕົງ

- ແບັດເຕີຣີສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຕໍ່ເນື່ອງ 12 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ການສາກ 1 ຄັ້ງ

- ຮອງຮັບການສາກຈາກ 0-100 ໄດ້ພາຍໃນ 1.5 ຊົ່ວໂມງ