ໄມ້ກັນສັ່ນ - DJI Osmo Mobile SE ໃໝ່

ປະເພດ: ຜະລິດຕະພັນ DJI
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

DJI Osmo Mobile SE – ໄມ້ກັນສັ່ນສາລະພັດການໃຊ້ງານ “ກະທັດຮັດ” ທີ່ມາພ້ອມກັນລຸ້ນອ້າຍແລະນ້ອງ ກັບ DJI Osmo Mobile 6, ມາພ້ອມກັນສັ່ນແບບ 3 ແກນ, ມີມໍເຕີແບບ Brushless Motor, ເພີ່ມລະບົບມາພ້ອມກັບ Active Track 5.0, ມີລະບົບການແຈ້ງສະຖານະໄຟຕ່າງໆ, ຮອງຮັບການຖ່າຍມຸມໃນລວງຕັ້ງແລະລວງນອນ ແລະຟັງຊັນອີກຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ສິ່ງສໍາຄັນຄືປະລິມານຂອງແບັດເຕີຣີທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ເຖິງ 8 ຊົ່ວໂມງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ DJI OM SE ຍັງເປັນໄມ້ກັນສັ່ນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເປັນທາງເລືອກໃນດ້ານລາຄາທີ່ຍ່ອມເຍົາ.... 

577 ຄັ້ງ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJI Osmo Mobile SE – ໄມ້ກັນສັ່ນສາລະພັດການໃຊ້ງານ “ກະທັດຮັດ” ທີ່ມາພ້ອມກັນລຸ້ນອ້າຍແລະນ້ອງ ກັບ DJI Osmo Mobile 6, ມາພ້ອມກັນສັ່ນແບບ 3 ແກນ, ມີມໍເຕີແບບ Brushless Motor, ເພີ່ມລະບົບມາພ້ອມກັບ Active Track 5.0, ມີລະບົບການແຈ້ງສະຖານະໄຟຕ່າງໆ, ຮອງຮັບການຖ່າຍມຸມໃນລວງຕັ້ງແລະລວງນອນ ແລະຟັງຊັນອີກຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ສິ່ງສໍາຄັນຄືປະລິມານຂອງແບັດເຕີຣີທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ເຖິງ 8 ຊົ່ວໂມງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ DJI OM SE ຍັງເປັນໄມ້ກັນສັ່ນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເປັນທາງເລືອກໃນດ້ານລາຄາທີ່ຍ່ອມເຍົາ....