DJI Air 3 (DJI RC-N2)

ປະເພດ: ຜະລິດຕະພັນ DJI
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

• ກ້ອງຄູ່ Wide-Angle (24mm) ແລະ Medium Telephoto (70mm)
• ຖ່າຍວີດີໂອ 4K/100, 4K/60 HDR ພ້ອມຖ່າຍແນວຕັ້ງໄດ້ທີ່ 2.7K 
• ເຊັນເຊີກ້ອງ CMOS ຂະໜາດ 1/1.3 ນິ້ວ ແລະ ຖ່າຍພາບນິ້ງໄດ້ເຖິງ 48ລ້ານພິກເຊວ 
• ມີໂໝດສີ 10-Bit D-log M ແລະ 10-Bit HLG 
• ມາພ້ອມລະບົບຫຼົບຫຼີກສິ່ງກີດຂວາງ APAS 5.0 
• ພ້ອມລະບົບສົ່ງສັນຍານ O4 ຄວາມລະອຽດ 1080/60P 
• ສາມາດສົ່ງສັນຍານໄດ້ໄກເຖິງ 20KM 
• ມີໂໝດການບິນທີ່ຕັ້ງຄ່າລ່ວງໜ້າໄດ້ 
• ມີໂໝດການວາງແຜນເສັ້ນທາງການສ່ງບິນດ້ວຍ Wayponit Smart RTH 
• ພ້ອມລະບົບຫຼົບສິ່ງກີດຂວາງໄດ້ຮອບທິດທາງ 
• ສາມາດບິນໄດ້ສູງສຸດ 46 ນາທີ 

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! * 

 

162 ຄັ້ງ

DJI Air 3 Drone with RC-N2

DJI Air 3 Drone with RC-N2

 

DJI Air 3 Drone with RC-N2

DJI Air 3 Drone with RC-N2

 

DJI Air 3 Drone with RC-N2

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

• ກ້ອງຄູ່ Wide-Angle (24mm) ແລະ Medium Telephoto (70mm)
• ຖ່າຍວີດີໂອ 4K/100, 4K/60 HDR ພ້ອມຖ່າຍແນວຕັ້ງໄດ້ທີ່ 2.7K 
• ເຊັນເຊີກ້ອງ CMOS ຂະໜາດ 1/1.3 ນິ້ວ ແລະ ຖ່າຍພາບນິ້ງໄດ້ເຖິງ 48ລ້ານພິກເຊວ 
• ມີໂໝດສີ 10-Bit D-log M ແລະ 10-Bit HLG 
• ມາພ້ອມລະບົບຫຼົບຫຼີກສິ່ງກີດຂວາງ APAS 5.0 
• ພ້ອມລະບົບສົ່ງສັນຍານ O4 ຄວາມລະອຽດ 1080/60P 
• ສາມາດສົ່ງສັນຍານໄດ້ໄກເຖິງ 20KM 
• ມີໂໝດການບິນທີ່ຕັ້ງຄ່າລ່ວງໜ້າໄດ້ 
• ມີໂໝດການວາງແຜນເສັ້ນທາງການສ່ງບິນດ້ວຍ Wayponit Smart RTH 
• ພ້ອມລະບົບຫຼົບສິ່ງກີດຂວາງໄດ້ຮອບທິດທາງ 
• ສາມາດບິນໄດ້ສູງສຸດ 46 ນາທີ 

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *