GoPro HERO11 Black

ປະເພດ: Action Camera
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຕົວເຄື່ອງ

▪️ ມາດ້ວຍເຊັນເຊີຄວາມລະອຽດສູງ CMOS Sensor 27 ລ້ານພິກເຊວ 
▪️ ບັນທຶກວີດີໂອ 5.3K60/2.7K240 ແລະຖ່າຍຮູບ 27 ລ້ານພິກເຊວ
▪️ ກັນສັ່ນລຸ້ນໃໝ່ HyperSmooth 5.0 
▪️ ສາມາດກັນນໍ້າໄດ້ 10 ແມັດ
▪️ ມີໜ້າຈໍໜ້າ-ຫຼັງຊັດກວ່າເດີມ Front & Rear LCD Screens
▪️ ມາພ້ອມຄວາຈຸແບັດເຕີຣີ 1720mAh 
▪️ ຮອງຮັບຟາຍວີດີໂອ  8-bit ແລະ 10-bit
▪️ ສາມາດສົ່ງໂອນຂໍ້ມູນໄດ້ໃນເວລາສາກຢູ່ 
▪️ ມີມຸມກ້ອງທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ 
▪️ ສີສັນພາບສົດໃສ໋ຫຼາຍກວ່າເດີມ 
▪️ ທົນທານ ແລະ ຮັບແຮງກະແທກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ 
▪️ ນໍ້າໜັກຕົວເຄື່ອງພຽງແຕ່ 127 ກຣາມ

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! * 

484 ຄັ້ງ

GoPro HERO 11 Black-Des20

GoPro HERO 11 Black-Des21

GoPro HERO 11 Black-Des22

GoPro HERO 11 Black-Des23

GoPro HERO 11 Black-Des24

GoPro HERO 11 Black-Des25

ລາຍລະອຽດຕົວເຄື່ອງ

▪️ ມາດ້ວຍເຊັນເຊີຄວາມລະອຽດສູງ CMOS Sensor 27 ລ້ານພິກເຊວ 
▪️ ບັນທຶກວີດີໂອ 5.3K60/2.7K240 ແລະຖ່າຍຮູບ 27 ລ້ານພິກເຊວ
▪️ ກັນສັ່ນລຸ້ນໃໝ່ HyperSmooth 5.0 
▪️ ສາມາດກັນນໍ້າໄດ້ 10 ແມັດ
▪️ ມີໜ້າຈໍໜ້າ-ຫຼັງຊັດກວ່າເດີມ Front & Rear LCD Screens
▪️ ມາພ້ອມຄວາຈຸແບັດເຕີຣີ 1720mAh 
▪️ ຮອງຮັບຟາຍວີດີໂອ  8-bit ແລະ 10-bit
▪️ ສາມາດສົ່ງໂອນຂໍ້ມູນໄດ້ໃນເວລາສາກຢູ່ 
▪️ ມີມຸມກ້ອງທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ 
▪️ ສີສັນພາບສົດໃສ໋ຫຼາຍກວ່າເດີມ 
▪️ ທົນທານ ແລະ ຮັບແຮງກະແທກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ 
▪️ ນໍ້າໜັກຕົວເຄື່ອງພຽງແຕ່ 127 ກຣາມ

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *