DJI MIC

ປະເພດ: ຜະລິດຕະພັນ DJI
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ໄມໂຄຣໂຟນໄຮ້ສາຍລະບົບ 2 ຕົວສົ່ງ ແລະ 1 ຕົວຮັບ
 • ນ້ຳໜັກເບົາ 30 ກຣາມ
 • ຮູບ​ແບບ​ການ​ຮັບ​ສຽງແບບ​ Omni-directional ​ຮັບ​ສຽງ​ໄດ້​ທຸກ​ທິດ​ທາງ​ ຄຸນນະພາບໄຟລ໌ສຽງສູງແບບ High-Fidelity (HiFi)
 • ບັນທຶກສຽງໄດ້ 14 ຊົ່ວໂມງ ດ້ວຍຫນ່ວຍຄວາມຈໍາໃນຕົວ
 • ສາມາດປັບ Gain ສຽງໄດ້ຈາກ -12dB ~ 12dB
 • Safety Track ສຳຮອງຂໍ້ມູນສຽງດ້ວຍລະດັບສຽງ -6 dB ເຊິ່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນການສູນຫາຍສຽງໃນລະຫວ່າງການບັນທຶກສຽງ
 • ໄລຍະການສົ່ງສູງເຖິງ 250 ແມັດ.
 • ກ່ອງສາກໄຟໄດ້ໃນຕົວ ໄມສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ 5.5 ຊົ່ວໂມງ ຕົວຮັບໃຊ້ໄດ້ 5 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ເຖິງ 15 ຊົ່ວໂມງ ເມື່ອໃຊ້ງານຮ່ວມກັບກ່ອງສາກ.
 • ໃຊ້ງານຮ່ວມກັບອຸປະກອນໄດ້ຫລາຍຢ່າງ ທັງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ກ້ອງແອັກຊັນ, ໂທລະສັບ ແລະ ຄອມພິວເຕີ.

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

489 ຄັ້ງ

DJI Mic Elevate Your Audio-Detail6

 

 

In the Box

 • DJI Action 2 Wireless Microphone Kit
 • 2 x Transmitter
 • 2 x Wind Sock
 • Receiver
 • 3.5mm TRS Cable
 • USB Cable
 • 2 x 3.5mm TRS to USB Adapter
 • Mounting Set
 • Charging Case
 • Carrying Pouch

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ໄມໂຄຣໂຟນໄຮ້ສາຍລະບົບ 2 ຕົວສົ່ງ ແລະ 1 ຕົວຮັບ
 • ນ້ຳໜັກເບົາ 30 ກຣາມ
 • ຮູບ​ແບບ​ການ​ຮັບ​ສຽງແບບ​ Omni-directional ​ຮັບ​ສຽງ​ໄດ້​ທຸກ​ທິດ​ທາງ​ ຄຸນນະພາບໄຟລ໌ສຽງສູງແບບ High-Fidelity (HiFi)
 • ບັນທຶກສຽງໄດ້ 14 ຊົ່ວໂມງ ດ້ວຍຫນ່ວຍຄວາມຈໍາໃນຕົວ
 • ສາມາດປັບ Gain ສຽງໄດ້ຈາກ -12dB ~ 12dB
 • Safety Track ສຳຮອງຂໍ້ມູນສຽງດ້ວຍລະດັບສຽງ -6 dB ເຊິ່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນການສູນຫາຍສຽງໃນລະຫວ່າງການບັນທຶກສຽງ
 • ໄລຍະການສົ່ງສູງເຖິງ 250 ແມັດ.
 • ກ່ອງສາກໄຟໄດ້ໃນຕົວ ໄມສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ 5.5 ຊົ່ວໂມງ ຕົວຮັບໃຊ້ໄດ້ 5 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ເຖິງ 15 ຊົ່ວໂມງ ເມື່ອໃຊ້ງານຮ່ວມກັບກ່ອງສາກ.
 • ໃຊ້ງານຮ່ວມກັບອຸປະກອນໄດ້ຫລາຍຢ່າງ ທັງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ກ້ອງແອັກຊັນ, ໂທລະສັບ ແລະ ຄອມພິວເຕີ.

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *