Sirui 35mm f/1.8 1.33x Anamorphic

ປະເພດ: Sirui lens - ເລນສ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ເລນທີ່ແຂງແຮງພ້ອມອອບຕິກຂັ້ນສູງສຳລັບກ້ອງ Compact MFT/APS-C
 • ມຸມແນວນອນເພີ່ມຂຶ້ນ 33% ເມື່ອທຽບກັບເລນສ 35 ມມ. MFT ມາດຕະຖານ 
 • Anamorphic 2.4:1 ຮູບແບບການບີບອັດໃນ 16:9
 • ແກ້ວ optical Schott ເຄືອບນາໂນຫຼາຍຊັ້ນ
 • ເອັບເຟັກສີຟ້າຕາມລວງນອນ
 • ມ່ານຮູຮັບແສງ 10 ໃບ / ໂບເກ້ຮູບໄຂ່
 • ໄລຍະໂຟກັສຕ່ຳສຸດທີ່ແມ່ນ 85 cm
 • ຟິວເຕີ 67 ມມ
 • Housing ເລນສທົນທານ

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

Mounts Optional

 • Adapter For RE mount 
 • Adapter For L mount 
 • Adapter For E mount 
 • Adapter For Z mount 
 • For EF-M mount

193 ຄັ້ງ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ເລນທີ່ແຂງແຮງພ້ອມອອບຕິກຂັ້ນສູງສຳລັບກ້ອງ Compact MFT/APS-C
 • ມຸມແນວນອນເພີ່ມຂຶ້ນ 33% ເມື່ອທຽບກັບເລນສ 35 ມມ. MFT ມາດຕະຖານ 
 • Anamorphic 2.4:1 ຮູບແບບການບີບອັດໃນ 16:9
 • ແກ້ວ optical Schott ເຄືອບນາໂນຫຼາຍຊັ້ນ
 • ເອັບເຟັກສີຟ້າຕາມລວງນອນ
 • ມ່ານຮູຮັບແສງ 10 ໃບ / ໂບເກ້ຮູບໄຂ່
 • ໄລຍະໂຟກັສຕ່ຳສຸດທີ່ແມ່ນ 85 cm
 • ຟິວເຕີ 67 ມມ
 • Housing ເລນສທົນທານ

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

Mounts Optional

 • Adapter For RE mount 
 • Adapter For L mount 
 • Adapter For E mount 
 • Adapter For Z mount 
 • For EF-M mount