Sirui 50mm f/1.8 1.33x Anamorphic

ປະເພດ: Sirui lens - ເລນສ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ໂຄງສ້າງເລນສ 11 ອົງປະກອບ ຈັດໃນ 8 ກຸ່ມ
 • ຮອງຮັບເຊັນເຊີ APS-C (Super35mm)
 • ຂະໜາດຟິວເຕີ້ 67mm
 • ຂະໜາດຮູຮັບແສງ F1.8-16 ມ່ານຮູຮັບແສງ 10 ໃບເບລດ
 • ເມົາສ SONY E-Mount, FUJIFILM X-Mount ແລະ M4/3 
 • ຂະໜາດເລນ 106.6mm x 61.7mm
 • ນ້ຳໜັກ 560 ກຣາມ

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

Mounts Optional

 • Adapter For X mount 
 • Adapter For 4/3 mount 
 • Adapter For E mount 

163 ຄັ້ງ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ໂຄງສ້າງເລນສ 11 ອົງປະກອບ ຈັດໃນ 8 ກຸ່ມ
 • ຮອງຮັບເຊັນເຊີ APS-C (Super35mm)
 • ຂະໜາດຟິວເຕີ້ 67mm
 • ຂະໜາດຮູຮັບແສງ F1.8-16 ມ່ານຮູຮັບແສງ 10 ໃບເບລດ
 • ເມົາສ SONY E-Mount, FUJIFILM X-Mount ແລະ M4/3 
 • ຂະໜາດເລນ 106.6mm x 61.7mm
 • ນ້ຳໜັກ 560 ກຣາມ

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

Mounts Optional

 • Adapter For X mount 
 • Adapter For 4/3 mount 
 • Adapter For E mount