Sirui 75mm f1.8 1.33x Anamorphic

ປະເພດ: Sirui lens - ເລນສ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ໂຄງສ້າງເລນສ 16 ອົງປະກອບ ຈັດໃນ 12 ກຸ່ມ
 • ຮອງຮັບເຊັນເຊີ APS-C (Super35mm)
 • ຂະໜາດຟິວເຕີ້ 675mm
 • ຂະໜາດຮູຮັບແສງ F1.8-16 ມ່ານຮູຮັບແສງ 13 ໃບເບລດ
 • ຂະໜາດເລນ 106.6mm x 61.7mm

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

Mounts Optional

 • Adapter For X mount 
 • Adapter For 4/3 mount 
 • Adapter For E mount 
 • Adapter For RF mount 
 • Adapter For Z mount 
 • Adapter For EF mount 

178 ຄັ້ງ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ໂຄງສ້າງເລນສ 16 ອົງປະກອບ ຈັດໃນ 12 ກຸ່ມ
 • ຮອງຮັບເຊັນເຊີ APS-C (Super35mm)
 • ຂະໜາດຟິວເຕີ້ 675mm
 • ຂະໜາດຮູຮັບແສງ F1.8-16 ມ່ານຮູຮັບແສງ 13 ໃບເບລດ
 • ຂະໜາດເລນ 106.6mm x 61.7mm

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

Mounts Optional

 • Adapter For X mount 
 • Adapter For 4/3 mount 
 • Adapter For E mount 
 • Adapter For RF mount 
 • Adapter For Z mount 
 • Adapter For EF mount