Sirui Saturn 35B 35mm T2.9 1.6x Carbon Fiber Full-Frame Anamorphic Lens (Blue Flare)

ປະເພດ: Sirui lens - ເລນສ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ສໍາລັບເຊັນເຊີ Full-Frame
 • ຄ່າຮູຮັບແສງ T2 9 ຫາ T16
 • ເອັບເຟັກລາຍເສັ້ນກາງ ແລະ ໂບເກ້ຮູບໄຂ່
 •     ເລນແມ່ນເຮັດຈາກວັດສະດຸຄາບອນໄຟເບີນ້ຳຫນັກເບົາ.
 • ອັດຕາສ່ວນພາບທີ່ຫຼຸດຂະຫນາດລົງ 2. 4:1 & 2. 8:1
 • ໃບຮູຮັບແສງ 10 ໃບໃຫ້ໂບເກ້ຮູບໄຂ່
 • FOV ແນວນອນຂອງເລນສວົງກົມ 22mm
 • ໄລຍະໂຟກັສຕ່ຳສຸດທີ່ 58 ມມ ຫາ 0. 9 ມ

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

Mounts Optional

 • Adapter For RE mount 
 • Adapter For E mount 

258 ຄັ້ງ

Sirui Saturn 35mm T2.9 1.6x Carbon Fiber Full-Frame Anamorphic Lens Detail

Sirui Saturn 35mm T2.9 1.6x Carbon Fiber Full-Frame Anamorphic Lens Detail

Sirui Saturn 35mm T2.9 1.6x Carbon Fiber Full-Frame Anamorphic Lens Detail

Sirui Saturn 35mm T2.9 1.6x Carbon Fiber Full-Frame Anamorphic Lens Detail

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ສໍາລັບເຊັນເຊີ Full-Frame
 • ຄ່າຮູຮັບແສງ T2 9 ຫາ T16
 • ເອັບເຟັກລາຍເສັ້ນກາງ ແລະ ໂບເກ້ຮູບໄຂ່
 •     ເລນແມ່ນເຮັດຈາກວັດສະດຸຄາບອນໄຟເບີນ້ຳຫນັກເບົາ.
 • ອັດຕາສ່ວນພາບທີ່ຫຼຸດຂະຫນາດລົງ 2. 4:1 & 2. 8:1
 • ໃບຮູຮັບແສງ 10 ໃບໃຫ້ໂບເກ້ຮູບໄຂ່
 • FOV ແນວນອນຂອງເລນສວົງກົມ 22mm
 • ໄລຍະໂຟກັສຕ່ຳສຸດທີ່ 58 ມມ ຫາ 0. 9 ມ

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

Mounts Optional

 • Adapter For RE mount 
 • Adapter For E mount