Sirui 50mm T2.9 1.6x Full-Frame Anamorphic

ປະເພດ: Sirui lens - ເລນສ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ຖ່າຍວິດີໂອແບບຈໍກວ້າງໃນອັດຕາສ່ວນ 16:9.
 • ສ້າງຊັອດ Sci-Fi ດ້ວຍເອັບເຟັກແປງ ແລະ ແບັກໄລ້
 • ໝູນວົງແຫວນຮູຮັບແສງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເພື່ອປັບຄວາມເລິກຂອງພາບ ແລະ ໂບເກ້ໃຫ້ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ
 • ການເຄືອບຫຼາຍຊັ້ນ ສໍາລັບຕົວເລນທີ່ປ່ຽນຈາກຟິມກັນນ້ຳດ້ານຫນ້າເປັນການເຄືອບນາໂນເພື່ອປົກປ້ອງ
 • ສ້າງຢ່າງແຂງແຮງດ້ວຍຕົວເຮືອນອາລູມິນຽມຂອງຍົນ ແລະ ສ່ວນປະກອບໂຟກັສທອງແດງທີ່ແມ່ນຍໍາເລນສມີຂະຫນາດ
 • ກະທັດຮັດ ແລະ ແຂງແຮງ ແຕ່​ຍັງ​ພຽງ​ພໍ​ທີ່​ຈະ​ພາບຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສູງ​ໄດ້ຢ່າງລາບລື່ນ

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

Mounts Optional

 • Adapter For E mount 
 • Adapter For RF mount 
 • Adapter For Z mount 
 • Adapter For L mount 

44 ຄັ້ງ

SIRUI 50mm T2.9 1.6x Full-Frame Anamorphic Lens

 

SIRUI 50mm T29 16x Full-Frame Anamorphic Lens

 

SIRUI 50mm T2.9 1.6x Full-Frame Anamorphic Lens

 

SIRUI 50mm T2.9 1.6x Full-Frame Anamorphic Lens

 

SIRUI 50mm T2.9 1.6x Full-Frame Anamorphic Lens

 

SIRUI 50mm T2.9 1.6x Full-Frame Anamorphic Lens

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ຖ່າຍວິດີໂອແບບຈໍກວ້າງໃນອັດຕາສ່ວນ 16:9.
 • ສ້າງຊັອດ Sci-Fi ດ້ວຍເອັບເຟັກແປງ ແລະ ແບັກໄລ້
 • ໝູນວົງແຫວນຮູຮັບແສງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເພື່ອປັບຄວາມເລິກຂອງພາບ ແລະ ໂບເກ້ໃຫ້ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ
 • ການເຄືອບຫຼາຍຊັ້ນ ສໍາລັບຕົວເລນທີ່ປ່ຽນຈາກຟິມກັນນ້ຳດ້ານຫນ້າເປັນການເຄືອບນາໂນເພື່ອປົກປ້ອງ
 • ສ້າງຢ່າງແຂງແຮງດ້ວຍຕົວເຮືອນອາລູມິນຽມຂອງຍົນ ແລະ ສ່ວນປະກອບໂຟກັສທອງແດງທີ່ແມ່ນຍໍາເລນສມີຂະຫນາດ
 • ກະທັດຮັດ ແລະ ແຂງແຮງ ແຕ່​ຍັງ​ພຽງ​ພໍ​ທີ່​ຈະ​ພາບຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສູງ​ໄດ້ຢ່າງລາບລື່ນ

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

Mounts Optional

 • Adapter For E mount 
 • Adapter For RF mount 
 • Adapter For Z mount 
 • Adapter For L mount