Sirui 75mm T2.9 1.6x Full-Frame Anamorphic

ປະເພດ: Sirui lens - ເລນສ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ການຄອບຄຸມຂອງເຊັນເຊີຟູເຟຣມ
 • ຊ່ວງຮູຮັບແສງ: T2.9 ຫາ T16
 • 2.4:1 ແລະ 2.8:1 ບໍ່ຖືກບີບອັດ
 • ແອັບເຟັກສີ​ຟ້າ​
 • Iris 10-Blade ສ້າງໂບເກ້ຮູບໄຂ່
 • FOV ລວງນອນຂອງເລນຊົງກົມ 46 ມມ
 • ເສັ້ນຜ່າສູນກາງການກັ່ນຕອງ: 82 ມມ
 • ຈຸດສຸມຕ່ຳສຸດທີ່: 2.8'

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

Mounts Optional

 • Adapter For E mount 
 • Adapter For RF mount 
 • Adapter For Z mount 
 • Adapter For L mount 

78 ຄັ້ງ

Sirui 75mm Ratio

 

 

 

 

 

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ການຄອບຄຸມຂອງເຊັນເຊີຟູເຟຣມ
 • ຊ່ວງຮູຮັບແສງ: T2.9 ຫາ T16
 • 2.4:1 ແລະ 2.8:1 ບໍ່ຖືກບີບອັດ
 • ແອັບເຟັກສີ​ຟ້າ​
 • Iris 10-Blade ສ້າງໂບເກ້ຮູບໄຂ່
 • FOV ລວງນອນຂອງເລນຊົງກົມ 46 ມມ
 • ເສັ້ນຜ່າສູນກາງການກັ່ນຕອງ: 82 ມມ
 • ຈຸດສຸມຕ່ຳສຸດທີ່: 2.8'

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

Mounts Optional

 • Adapter For E mount 
 • Adapter For RF mount 
 • Adapter For Z mount 
 • Adapter For L mount