Sirui 100mm T2.9 1.6x Full-Frame Anamorphic

ປະເພດ: Sirui lens - ເລນສ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ເລນສໍາລັບ Canon RF Mount Full Frame
 • ການເບິ່ງເຫັນໄວ້ສະກີນແບບໂຮງຫນັງ 2.8:1
 • ຄອບຕັດ 1.6x ອົງປະກອບທາງຫນ້າແບບອານາມໍຟິກ
 • ຮູຮັບແສງ T2.9 
 • ໂບເກ້ຮູບໄຂ່ ແລະ ແສງແຟັສໃນແນວນອນ
 • ສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກແບບຫນັງໃນວິດີໂອຂອງທ່ານ
 • ກຽວກອງ 82mm
 • ສ້າງຂຶ້ນໃນເກີຍໂຟກັສ
 • ໂຟກັສແບບນຸ້ມນວນ

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

Mounts Optional

 • Adapter For E mount 
 • Adapter For RF mount 
 • Adapter For Z mount 
 • Adapter For L mount 

73 ຄັ້ງ

 

 

 

 

 

 

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ເລນສໍາລັບ Canon RF Mount Full Frame
 • ການເບິ່ງເຫັນໄວ້ສະກີນແບບໂຮງຫນັງ 2.8:1
 • ຄອບຕັດ 1.6x ອົງປະກອບທາງຫນ້າແບບອານາມໍຟິກ
 • ຮູຮັບແສງ T2.9 
 • ໂບເກ້ຮູບໄຂ່ ແລະ ແສງແຟັສໃນແນວນອນ
 • ສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກແບບຫນັງໃນວິດີໂອຂອງທ່ານ
 • ກຽວກອງ 82mm
 • ສ້າງຂຶ້ນໃນເກີຍໂຟກັສ
 • ໂຟກັສແບບນຸ້ມນວນ

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

Mounts Optional

 • Adapter For E mount 
 • Adapter For RF mount 
 • Adapter For Z mount 
 • Adapter For L mount