Sirui 135mm T2.9 1.8x Full-Frame Anamorphic

ປະເພດ: Sirui lens - ເລນສ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ການຄອບຄຸມຂອງເຊັນເຊີຟູເຟຣມ
 • ຊ່ວງຮູຮັບແສງ: T2.9 ຫາ T16
 • 3.2:1 ອັດຕາສ່ວນພາບ 16:9 ທີ່ຫຼຸດລົງ
 • ເອັບເຟັກ Blue Streak, ການອອກແບບກະທັດຮັດ
 • 12-Blade Iris ສ້າງໂບເກ້ຮູບໄຂ່
 • ໂຟກັສຕໍ່າສຸດ: 3'
 • ເສັ້ນຜ່າສູນກາງດ້ານຫນ້າ: 85mm ກຽວ: 82mm

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

Mounts Optional

 • Adapter For E mount 
 • Adapter For RF mount 
 • Adapter For Z mount 
 • Adapter For L mount 

45 ຄັ້ງ

SIRUI Venus 135mm T2.9 1.8x Full-Frame Anamorphic Lens

 

 

 

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ການຄອບຄຸມຂອງເຊັນເຊີຟູເຟຣມ
 • ຊ່ວງຮູຮັບແສງ: T2.9 ຫາ T16
 • 3.2:1 ອັດຕາສ່ວນພາບ 16:9 ທີ່ຫຼຸດລົງ
 • ເອັບເຟັກ Blue Streak, ການອອກແບບກະທັດຮັດ
 • 12-Blade Iris ສ້າງໂບເກ້ຮູບໄຂ່
 • ໂຟກັສຕໍ່າສຸດ: 3'
 • ເສັ້ນຜ່າສູນກາງດ້ານຫນ້າ: 85mm ກຽວ: 82mm

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

Mounts Optional

 • Adapter For E mount 
 • Adapter For RF mount 
 • Adapter For Z mount 
 • Adapter For L mount