Sirui Jupiter 28-85mm T3.2 Full Frame Macro Cine Zoom

ປະເພດ: Sirui lens - ເລນສ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ການຄຸ້ມຄອງຮູບແບບຟູເຕັມ
 • ຊ່ວງຮູຮັບແສງ T3.2 ຫາ T22
 • ເສັ້ນຜ່າສູນກາງດ້ານຫນ້າ 114 ມມ
 • ມ່ານຕາ 11 ໃບ
 • Cine-Style 0.8 MOD Focus ແລະ Iris Gears
 • 2.3' ໄລຍະການສຸມໃສ່ຕ່ຳສຸດ
 • ການໝຸນໂຟກັສ 259°

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

Mounts Optional

 • Adapter For EF mount  
 • Adapter For  PL mount 

46 ຄັ້ງ

 

 

 

 

 

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ການຄຸ້ມຄອງຮູບແບບຟູເຕັມ
 • ຊ່ວງຮູຮັບແສງ T3.2 ຫາ T22
 • ເສັ້ນຜ່າສູນກາງດ້ານຫນ້າ 114 ມມ
 • ມ່ານຕາ 11 ໃບ
 • Cine-Style 0.8 MOD Focus ແລະ Iris Gears
 • 2.3' ໄລຍະການສຸມໃສ່ຕ່ຳສຸດ
 • ການໝຸນໂຟກັສ 259°

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

Mounts Optional

 • Adapter For EF mount  
 • Adapter For  PL mount