Sony VLOGCAM ZV-1G

ປະເພດ: ກ້ອງ Sony
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

ມີ 2 ສີໃຫ້ເລືອກ ດຳ ແລະ ຂາວ

 • ຂະໜາດຕົວເຄື່ອງ 60.0 mm x 105.5 mm x 43.5 mm
 • ເຊັນເຊີ Exmor RS CMOS 1.0-type (13.2mm x 8.8mm), ສັດສ່ວນພາບ 3:2
 • ຂະໜາດ 20.1 ລ້ານພິກເຊວ
 • ລະບົບປະມວນຜົນພາບ BIONZ XTM
 • ບັນທຶກວິດີໂອໄດ້ 4K
 • ໄມໂຄຣໂຟນແບບທິດທາງ 3 ແຄບຊູນ ພ້ອມຕົວຕັດສຽງລົມ
 • ໜ້າຈໍ LCD ປັບໄດ້ຮອບທິດທາງ, ກິບຕົວກ້ອງ ແລະ ຫລອດໄຟສໍາລັບການບັນທຶກ
 • ISO 100-12800
 • ຖ່າຍພາບຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ທີ່ 24 FPS
 • ຖ່າຍໄດ້ສູງສຸດທີ່ 4K30FPS ແລະ FHD 120FPS
 • ມີຊ່ອງສຽບໄມໂຄຣໂຟນຂະຫນາດ 3.5 ມມ
 • ມີ Clean HDMI

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

514 ຄັ້ງ

 

 

ກ້ອງຖ່າຍຮູບດິຈິຕອນ "Sony VLOGCAM ZV-1G" ເປັນກ້ອງທີ່ສົ່ງຕົງມາຈາກ ຍີ່ປຸ່ນ ມີທັງ 2 ສີ ດຳກັບຂາວໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກ ເຊິ່ງເປັນກ້ອງທີ່ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານ Vlog ໂດຍສະເພາະ.ຂະຫນາດນ້ອຍ  ພົກພາສະດວກສະບາຍ ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງເຫມາະກັບຖ່າຍ Vlog ການເດີນທາງ ແລະ ການພັກຜ່ອນ. ເຊິ່ງໃນກ່ອງມີ ຂາຈັບທີ່ມາພ້ອມຟັງຊັນຄວບຄຸມຣີໂມດໄຮ້ສາຍ ແລະ ຊຸດແບັດເຕີຣີ ທັງຫມົດ 3 ກ້ອນ (ແບັດເຕີລີແຍກ 2 ກ້ອນ ແລະ ຢູ່ໃນໜ່ວຍຫຼັກ 1 ກ້ອນ)

 • ຂະໜາດຕົວເຄື່ອງ 60.0 mm x 105.5 mm x 43.5 mm
 • ເຊັນເຊີ Exmor RS CMOS 1.0-type (13.2mm x 8.8mm), ສັດສ່ວນພາບ 3:2
 • ຂະໜາດ 20.1 ລ້ານພິກເຊວ
 • ລະບົບປະມວນຜົນພາບ BIONZ XTM
 • ບັນທຶກວິດີໂອໄດ້ 4K
 • ໄມໂຄຣໂຟນແບບທິດທາງ 3 ແຄບຊູນ ພ້ອມຕົວຕັດສຽງລົມ
 • ໜ້າຈໍ LCD ປັບໄດ້ຮອບທິດທາງ, ກິບຕົວກ້ອງ ແລະ ຫລອດໄຟສໍາລັບການບັນທຶກ
 • ISO 100-12800
 • ຖ່າຍພາບຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ທີ່ 24 FPS
 • ຖ່າຍໄດ້ສູງສຸດທີ່ 4K30FPS ແລະ FHD 120FPS
 • ມີຊ່ອງສຽບໄມໂຄຣໂຟນຂະຫນາດ 3.5 ມມ
 • ມີ Clean HDMI

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

ມີ 2 ສີໃຫ້ເລືອກ ດຳ ແລະ ຂາວ

 • ຂະໜາດຕົວເຄື່ອງ 60.0 mm x 105.5 mm x 43.5 mm
 • ເຊັນເຊີ Exmor RS CMOS 1.0-type (13.2mm x 8.8mm), ສັດສ່ວນພາບ 3:2
 • ຂະໜາດ 20.1 ລ້ານພິກເຊວ
 • ລະບົບປະມວນຜົນພາບ BIONZ XTM
 • ບັນທຶກວິດີໂອໄດ້ 4K
 • ໄມໂຄຣໂຟນແບບທິດທາງ 3 ແຄບຊູນ ພ້ອມຕົວຕັດສຽງລົມ
 • ໜ້າຈໍ LCD ປັບໄດ້ຮອບທິດທາງ, ກິບຕົວກ້ອງ ແລະ ຫລອດໄຟສໍາລັບການບັນທຶກ
 • ISO 100-12800
 • ຖ່າຍພາບຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ທີ່ 24 FPS
 • ຖ່າຍໄດ້ສູງສຸດທີ່ 4K30FPS ແລະ FHD 120FPS
 • ມີຊ່ອງສຽບໄມໂຄຣໂຟນຂະຫນາດ 3.5 ມມ
 • ມີ Clean HDMI

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *