DJI RS 3 Mini

ປະເພດ: ຜະລິດຕະພັນ DJI
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ຕົວໄມ້ກັນສັ່ນອອກແບບມາສໍາລັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ mirrorless ແລະ ເລນສຂະຫນາດໃຫຍ່
 • ມີຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ນ້ຳຫນັກເບົາ
 • ຮອງຮັບນໍ້າໜັກໄດ້ສູງສຸດ 2 ກິໂລກຣາມ
 • ຄວບຄຸມກ້ອງແບບໄຮ້ສາຍຜ່ານ Bluetooth
 • ໜ້າຈໍສຳຜັດສີເຕັມຮູບແບບຂະໜາດ 1.4 ນິ້ວ
 • ມີໂໝດການຖ່າຍທັງແນວນອນ ແລະ ແນວຕັ້ງ
 • ມີລະບົບ Auto Calibration ຊ່ວຍປັບການສົມດຸນໃຫ້ດີຂຶ້ນ
 • ແບດເຕີຣີມາດຕະຖານ 2450mAh, ໃຊ້ໄດ້ເຖິງ 10 ຊົ່ວໂມງ
 • ມີຟັງຊັ່ນພາໂນຣາມາ, time-lapse, ແລະ ຟັງຊັນການຕິດຕາມ

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

527 ຄັ້ງ

 

 

DJI RS3 Mini

 

 

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ຕົວໄມ້ກັນສັ່ນອອກແບບມາສໍາລັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ mirrorless ແລະ ເລນສຂະຫນາດໃຫຍ່
 • ມີຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ນ້ຳຫນັກເບົາ
 • ຮອງຮັບນໍ້າໜັກໄດ້ສູງສຸດ 2 ກິໂລກຣາມ
 • ຄວບຄຸມກ້ອງແບບໄຮ້ສາຍຜ່ານ Bluetooth
 • ໜ້າຈໍສຳຜັດສີເຕັມຮູບແບບຂະໜາດ 1.4 ນິ້ວ
 • ມີໂໝດການຖ່າຍທັງແນວນອນ ແລະ ແນວຕັ້ງ
 • ມີລະບົບ Auto Calibration ຊ່ວຍປັບການສົມດຸນໃຫ້ດີຂຶ້ນ
 • ແບດເຕີຣີມາດຕະຖານ 2450mAh, ໃຊ້ໄດ້ເຖິງ 10 ຊົ່ວໂມງ
 • ມີຟັງຊັ່ນພາໂນຣາມາ, time-lapse, ແລະ ຟັງຊັນການຕິດຕາມ

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *