DJI Mini 2 SE

ປະເພດ: ຜະລິດຕະພັນ DJI
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ເຊັນເຊີກ້ອງ 1/2.3 CMOS
 • ຄວາມລະອຽດພາບ ແລະ ວິດີໂອ 12 MP/2.7K 30fps
 • ອັດຕາບິດເຣດ 40 Mbps
 • ເລນສ 24mm F2.8
 • ລະບົບກັນສັ່ນ 3-Axis
 • ມີເຊັນເຊີກວດສິ່ງກີດຂວາງ
 • ຄວາມໄວສູງສຸດ 38 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (ບໍ່ມີລົມ)
 • ໄລຍະການບິນໄກສຸດ 6 ກິໂລແມັດ
 • ໄລຍະບິນດົນສຸດ 31 ນາທີ
 • ນ້ຳໜັກ 249 ກຣາມ
 • Quick Shots (Dronie , Rocket , Circle , Helix , Boomerang , Panorama)

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

458 ຄັ້ງ

 

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ເຊັນເຊີກ້ອງ 1/2.3 CMOS
 • ຄວາມລະອຽດພາບ ແລະ ວິດີໂອ 12 MP/2.7K 30fps
 • ອັດຕາບິດເຣດ 40 Mbps
 • ເລນສ 24mm F2.8
 • ລະບົບກັນສັ່ນ 3-Axis
 • ມີເຊັນເຊີກວດສິ່ງກີດຂວາງ
 • ຄວາມໄວສູງສຸດ 38 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (ບໍ່ມີລົມ)
 • ໄລຍະການບິນໄກສຸດ 6 ກິໂລແມັດ
 • ໄລຍະບິນດົນສຸດ 31 ນາທີ
 • ນ້ຳໜັກ 249 ກຣາມ
 • Quick Shots (Dronie , Rocket , Circle , Helix , Boomerang , Panorama)

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *