DJI Goggles Integra

ປະເພດ: ຜະລິດຕະພັນ DJI
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ສໍາລັບ DJI Avata, O3 Air Unit & Digital FPV
 • ຈໍສະແດງຜົນ Micro OLED ຄວາມລະອຽດ 1080p/100
 • ຄວາມໜ່ວງຕໍ່າ ແລະ ເທັກໂນໂລຍີ SyncSmooth
 • ການສົ່ງສັນຍານວິດີໂອ O3+ 1080p
 • ການສະຫຼັບອັດຕະໂນມັດ 2.4/5.8 GHz Transmission
 • ຮັບຮອງແສງສີຟ້າຕ່ຳ TUV Rheinland
 • ມີເລນສມາ 11 ຄູ່
 • ຮອງຮັບໄດອັອບເຕີ -8.0 ຫາ +2.0
 • ສາຍຮັດແບັດເຕີຣີ່ໃນຕົວ ແລະ ແຜ່ນຮອງໂຟມ
 • ອາຍຸການໃຊ້ງານແບັດເຕີຣີສູງສຸດ 2 ຊົ່ວໂມງ

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! * 

339 ຄັ້ງ

 

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ສໍາລັບ DJI Avata, O3 Air Unit & Digital FPV
 • ຈໍສະແດງຜົນ Micro OLED ຄວາມລະອຽດ 1080p/100
 • ຄວາມໜ່ວງຕໍ່າ ແລະ ເທັກໂນໂລຍີ SyncSmooth
 • ການສົ່ງສັນຍານວິດີໂອ O3+ 1080p
 • ການສະຫຼັບອັດຕະໂນມັດ 2.4/5.8 GHz Transmission
 • ຮັບຮອງແສງສີຟ້າຕ່ຳ TUV Rheinland
 • ມີເລນສມາ 11 ຄູ່
 • ຮອງຮັບໄດອັອບເຕີ -8.0 ຫາ +2.0
 • ສາຍຮັດແບັດເຕີຣີ່ໃນຕົວ ແລະ ແຜ່ນຮອງໂຟມ
 • ອາຍຸການໃຊ້ງານແບັດເຕີຣີສູງສຸດ 2 ຊົ່ວໂມງ

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *