Nikon Z6II Body with Z 24-120mm f4 S Lens

ປະເພດ: ກ້ອງ Nikon
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ເຊັນເຊີ CMOS  24.5 MP
 • ຮູບແບບຟູເຟຣມ
 • ຖ່າຍພາບຕໍ່ເນື່ອງ 14 fps
 • ISO 100 – 51,200 ISO (ຂະຫຍາຍໄດ້ເຖິງ 204,800)
 • ວິດີໂອ 4K UHD (3840×2160) 30p
 • 10-bit N-Log HDMI Output
 • Hybrid AF Autofocus
 • ໜ້າຈໍສຳຜັດແບບປັບໄດ້
 • ຊຸດປະກອບມີຕົວເຄື່ອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ Z6II ແລະເລນ NIKKOR Z 24-120 S

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

390 ຄັ້ງ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ເຊັນເຊີ CMOS  24.5 MP
 • ຮູບແບບຟູເຟຣມ
 • ຖ່າຍພາບຕໍ່ເນື່ອງ 14 fps
 • ISO 100 – 51,200 ISO (ຂະຫຍາຍໄດ້ເຖິງ 204,800)
 • ວິດີໂອ 4K UHD (3840×2160) 30p
 • 10-bit N-Log HDMI Output
 • Hybrid AF Autofocus
 • ໜ້າຈໍສຳຜັດແບບປັບໄດ້
 • ຊຸດປະກອບມີຕົວເຄື່ອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ Z6II ແລະເລນ NIKKOR Z 24-120 S

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *