VSGO Lens Pen V-P01-E

ປະເພດ: ຊຸດທໍາຄວາມສະອາດ - Lens Cleaner
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

 • VSGO Lens Pen V-P01-E ເປັນອຸປະກອນທຳຄວາມສະອາດເລນສທີ່ບໍ່ມີໄຟຟ້າສະຖິດ ປັດຝຸ່ນໂດຍທີ່ການເຄືອບ multiminating ໃນຫົວແບນຈະດູດນ້ຳມັນ, ລາຍນິ້ວມື ແລະ ສິ່ງເປິະເປື້ອນໂດຍບໍ່ທໍາລາຍການເຄືອບຂອງເລນສ
 • ຜະລິດຕະພັນທັງໝົດແມ່ນຜະລິດຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມ CLEANROOM *
 • ບັນຈຸສູນຍາກາດ
 • ຫົວແປງໄນອອນເນື້ອລະອຽດ ແລະ ນຸ້ມນວນ
 • ຫົວແບນໄນອອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າສະຖິດ
 • ເຄືອບດ້ວຍຜົງຄາບອນທີ່ໃຊ້ງານຢູ່ລະດັບນາໂນຫຼາຍຊັ້ນ
 • ຂະໜາດ W14 x L16 x H9 (cm)
 • ນ້ຳໜັກ 600 (g)

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! * 

110 ຄັ້ງ

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

 • VSGO Lens Pen V-P01-E ເປັນອຸປະກອນທຳຄວາມສະອາດເລນສທີ່ບໍ່ມີໄຟຟ້າສະຖິດ ປັດຝຸ່ນໂດຍທີ່ການເຄືອບ multiminating ໃນຫົວແບນຈະດູດນ້ຳມັນ, ລາຍນິ້ວມື ແລະ ສິ່ງເປິະເປື້ອນໂດຍບໍ່ທໍາລາຍການເຄືອບຂອງເລນສ
 • ຜະລິດຕະພັນທັງໝົດແມ່ນຜະລິດຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມ CLEANROOM *
 • ບັນຈຸສູນຍາກາດ
 • ຫົວແປງໄນອອນເນື້ອລະອຽດ ແລະ ນຸ້ມນວນ
 • ຫົວແບນໄນອອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າສະຖິດ
 • ເຄືອບດ້ວຍຜົງຄາບອນທີ່ໃຊ້ງານຢູ່ລະດັບນາໂນຫຼາຍຊັ້ນ
 • ຂະໜາດ W14 x L16 x H9 (cm)
 • ນ້ຳໜັກ 600 (g)

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *