VSGO V-C02E Sensor Cleaning

ປະເພດ: ຊຸດທໍາຄວາມສະອາດ - Lens Cleaner
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

 • ນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ບໍ່ມີແອວກໍຮໍ ປອດໄພບໍ່ຖິ້ມຄາບ ຫຼື ຮອຍຕຳໜິ 
 • ສາມາດໃຊ້ທໍາຄວາມສະອາດຕາມຄວາມຕ້ອງການເຊັ່ນ: ເຊັນເຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ເລນສກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ຫນ້າຈໍໂທລະສັບ, ແລັບທັອບ, ຫນ້າ​ຈໍ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ, ແປ້ນພິມ, ແວ່ນຕ າແລະ ອື່ນໆ.
 • ນໍ້າຢາບັນຈຸ 10ml

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! * 

106 ຄັ້ງ

Amazon.com : VSGO V-C02-E 10ml Camera Sensor Cleaner Professional Sensor CMOS Cleaner Sensor Cleaning Kit Sensor Cleaning Solution Camera Lens Cleaning Kit : Electronics

Amazon.com : VSGO V-C02-E 10ml Camera Sensor Cleaner Professional Sensor CMOS Cleaner Sensor Cleaning Kit Sensor Cleaning Solution Camera Lens Cleaning Kit : Electronics

VSGO Sensor Cleaner for Digital Cameras CCD / CMOS Cleaning Fluid Solution 10ml | eBayCaruba sensor cleaning kit APS-C - Sensor cleaning - Photopoint

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

 • ນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ບໍ່ມີແອວກໍຮໍ ປອດໄພບໍ່ຖິ້ມຄາບ ຫຼື ຮອຍຕຳໜິ 
 • ສາມາດໃຊ້ທໍາຄວາມສະອາດຕາມຄວາມຕ້ອງການເຊັ່ນ: ເຊັນເຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ເລນສກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ຫນ້າຈໍໂທລະສັບ, ແລັບທັອບ, ຫນ້າ​ຈໍ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ, ແປ້ນພິມ, ແວ່ນຕ າແລະ ອື່ນໆ.
 • ນໍ້າຢາບັນຈຸ 10ml

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *