VSGO Mini Air Blower DDA-9

ປະເພດ: ຊຸດທໍາຄວາມສະອາດ - Lens Cleaner
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

  • ລູກຢາງເປົ່າລົມແບບພົກພາ
  • ອຸປະກອນທຳຄວາມສະອາດກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ເລນ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມອື່ນໆ
  • ຫົວລູກຢາງແມ່ນເຮັດດ້ວຍຊິລິໂຄນ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເລນສເປັນຮອຍ

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! * 

114 ຄັ້ງ

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

  • ລູກຢາງເປົ່າລົມແບບພົກພາ
  • ອຸປະກອນທຳຄວາມສະອາດກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ເລນ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມອື່ນໆ
  • ຫົວລູກຢາງແມ່ນເຮັດດ້ວຍຊິລິໂຄນ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເລນສເປັນຮອຍ

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *