DJI Mini 3

ປະເພດ: ຜະລິດຕະພັນ DJI
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ອັບວິດີໂອ 4K30 ແລະ ພາບນິ້ງ 12MP
 • ລວມ DJI RC ຣີໂມດຄອນໂທລ
 • Gimbal ໝູນໄດ້ສຳລັບການຖ່າຍພາບແນວຕັ້ງ
 • ເວລາບິນສູງສຸດ 38 ນາທີ
 • ໄລຍະທາງສູງສຸດ 6.2 ໄມລ໌ດ້ວຍ OcuSync
 • ດີຊາຍນ້ຳໜັກເບົາ ແລະ ພັບໄດ້ 249 g
 • ທົນຕໍ່ລົມໄດ້ເຖິງ 24 ໄມລ໌ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
 • ຄວາມໄວການບິນສູງສຸດ 36 ໄມລ໌ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
 • ໂໝດການບິນອັດສະລິຍະ ແລະ ໂໝດພາໂນຣາມາ
 • ການບິນຂຶ້ນ/ເລື່ອນ ແລະ ບິນກັບອັດຕະໂນມັດ

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! * 

389 ຄັ້ງ

DJI Mini 3 Fly More Combo Plus (RC)-Detail2

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ອັບວິດີໂອ 4K30 ແລະ ພາບນິ້ງ 12MP
 • ລວມ DJI RC ຣີໂມດຄອນໂທລ
 • Gimbal ໝູນໄດ້ສຳລັບການຖ່າຍພາບແນວຕັ້ງ
 • ເວລາບິນສູງສຸດ 38 ນາທີ
 • ໄລຍະທາງສູງສຸດ 6.2 ໄມລ໌ດ້ວຍ OcuSync
 • ດີຊາຍນ້ຳໜັກເບົາ ແລະ ພັບໄດ້ 249 g
 • ທົນຕໍ່ລົມໄດ້ເຖິງ 24 ໄມລ໌ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
 • ຄວາມໄວການບິນສູງສຸດ 36 ໄມລ໌ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
 • ໂໝດການບິນອັດສະລິຍະ ແລະ ໂໝດພາໂນຣາມາ
 • ການບິນຂຶ້ນ/ເລື່ອນ ແລະ ບິນກັບອັດຕະໂນມັດ

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *