Maono AU-WM820-A2 Wireless Lavalier Microphone

ປະເພດ: Microphone
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ຮອງຮັບການໃຊ້ງານທັງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ໂທລະສັບ, ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນ Live Stream ອື່ນໆ
 • ໄລຍະການສົ່ງສັນຍານສູງສຸດ 50 ແມັດ (ບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງ)
 • ມີຊ່ອງສຽບຫູຟັງ 3.5 ມມ ສໍາລັບມໍນິເຕີ ເຊັດສຽງ
 • ປັບລະດັບສຽງໄດ້ຫຼາຍເຖິງ 6 ລະດັບ
 • ໃຊ້ງານຕໍ່ເນື່ອງ 5-6 ຊົ່ວໂມງ (ສາກ 2 ຊົ່ວໂມງ)
 • ອຸປະກອນເສີມພ້ອມໃຊ້ ມີໄມໜີບປົກເສື້ອ ແລະ ຂົນແມວທີ່ກັນລົມ

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

88 ຄັ້ງ

MAONO Wireless Microphone For Video

MAONO Wireless Microphone For Video

 

In The Box

A1

 • 1* Receiver (RX)
 • 1* Transmitter (TX)
 • 1* 3.5mm TRS Audio Cable (ຕໍ່ກ້ອງ)
 • 1* 3.5mm TRS to TRRS Cable (ຫົວ3ຂີດ ສຳລັບໂທລະສັບ)
 • 1* Lavalier Microphone ໄມໜີບປົກເສື້ອ
 • 2* Usb-C Charging Cable
 • 2* Windproof foam
 • 1* User Manual
 • 1* Portable Bag

A2

 • 1* Receiver (RX)
 • 2* Transmitter (TX)
 • 1* 3.5mm TRS Audio Cable (ຕໍ່ກ້ອງ)
 • 1* 3.5mm TRS to TRRS Cable (ຫົວ3ຂີດ ສຳລັບໂທລະສັບ)
 • 1* Lavalier Microphone ໄມໜີບປົກເສື້ອ
 • 2* Usb-C Charging Cable
 • 2* Windproof foam
 • 1* User Manual
 • 1* Portable Bag

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ຮອງຮັບການໃຊ້ງານທັງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ໂທລະສັບ, ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນ Live Stream ອື່ນໆ
 • ໄລຍະການສົ່ງສັນຍານສູງສຸດ 50 ແມັດ (ບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງ)
 • ມີຊ່ອງສຽບຫູຟັງ 3.5 ມມ ສໍາລັບມໍນິເຕີ ເຊັດສຽງ
 • ປັບລະດັບສຽງໄດ້ຫຼາຍເຖິງ 6 ລະດັບ
 • ໃຊ້ງານຕໍ່ເນື່ອງ 5-6 ຊົ່ວໂມງ (ສາກ 2 ຊົ່ວໂມງ)
 • ອຸປະກອນເສີມພ້ອມໃຊ້ ມີໄມໜີບປົກເສື້ອ ແລະ ຂົນແມວທີ່ກັນລົມ

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *