SIGMA 70-200mm F/2.8 DG DN OS | Sports

ປະເພດ: Sigma Lens
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຕົວເຄື່ອງ

 • ໂຄງສ້າງເລນສ: ຊິ້ນເລນສ 20 ຊິ້ນ 15 ກຸ່ມ
 • ຮູຮັບແສງກວ້າງສຸດ F2.8 ແລະ ແຄບສຸດທີ່ F22
 • ໄລຍະໂຟກັສໃກ້ທີ່ສຸດແມ່ນ 65 ຊມ ຢູ່ທີ່ 70 ມມ ແລະ 100 ຊມ ຢູ່ທີ່ 200 ມມ
 • ລະບົບປ້ອງກັນພາບສັ່ນ OS (Optical Stabilizer) ລ່າສຸດ “OS2” algorithm
 • ການເຄືອບຜິວເລນສແບບ Super Multi-Layer
 • ການເຄືອບຜິວເລນສປ້ອງກັນຮອຍເປື້ອນຂອງນ້ຳ ແລະ ນ້ຳມັນຢູ່ດ້ານໜ້າສຸດຂອງເລນສ
 • ປຸ່ມ AFL (3 ປຸ່ມ) ແມ່ນຮອງຮັບໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີຟັງຊັນປັບຕັ້ງຄ່າປຸ່ມເທົ່ານັ້ນ
 • ຟິວເຕີຂະຫນາດ φ 77mm

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

60 ຄັ້ງ

SIGMA 70-200mm F/2.8 DG DN OS | Sports

" Performance, reliability, and mobility at its highest level " 

ເລນສ SIGMA 70-200mm F/2.8 DG DN OS | Sports ເລນສຊູມເທເລໂຟໂຕຄວາມໄວແສງ ທີ່ມາພ້ອມກັບລະບົບກັນສັ່ນໃຫມ່ OS2 ທີ່ຫມັ້ນໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍມີມາ ແລະ ຊຸດເລນສໄດ້ຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ghost ແລະ flare ໃຫ້ເຫຼືອນ້ອຍທີ່ສຸດ ໂດດເດັ່ນດ້ວຍໂຄງສ້າງເລນສແບບ 20 ຊິ້ນໃນ 15 ກຸ່ມ.

 • ໂຄງສ້າງເລນສ: ຊິ້ນເລນສ 20 ຊິ້ນ 15 ກຸ່ມ
 • ຮູຮັບແສງກວ້າງສຸດ F2.8 ແລະ ແຄບສຸດທີ່ F22
 • ໄລຍະໂຟກັສໃກ້ທີ່ສຸດແມ່ນ 65 ຊມ ຢູ່ທີ່ 70 ມມ ແລະ 100 ຊມ ຢູ່ທີ່ 200 ມມ
 • ລະບົບປ້ອງກັນພາບສັ່ນ OS (Optical Stabilizer) ລ່າສຸດ “OS2” algorithm
 • ການເຄືອບຜິວເລນສແບບ Super Multi-Layer
 • ການເຄືອບຜິວເລນສປ້ອງກັນຮອຍເປື້ອນຂອງນ້ຳ ແລະ ນ້ຳມັນຢູ່ດ້ານໜ້າສຸດຂອງເລນສ
 • ປຸ່ມ AFL (3 ປຸ່ມ) ແມ່ນຮອງຮັບໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີຟັງຊັນປັບຕັ້ງຄ່າປຸ່ມເທົ່ານັ້ນ
 • ຟິວເຕີຂະຫນາດ φ 77mm

 

 

 

 

 

 

 

70-200mm F2.8 DG DN OS | Sports

Lens Construction

20elements in
15groups

Number of
Diaphragm Blades

11Blades

Minimum Aperture

F22

Minimum Focusing
Distance

65(W) -
100(T) cm

Maximum
Magnification Ratio

1:5.2

Filter Size

φ77mm

Dimensions

φ90.6mm

205.0mm
3.6in.×8.1in.

Weight

1,345g /
41.3oz.

Camera Type

 • Mirrorless

Corresponding Mount

 • L-Mount
 •  
 • Sony E-mount

Sensor Format

 • Full-frame [DG]

*Values ​​are for L-Mount

 

ລາຍລະອຽດຕົວເຄື່ອງ

 • ໂຄງສ້າງເລນສ: ຊິ້ນເລນສ 20 ຊິ້ນ 15 ກຸ່ມ
 • ຮູຮັບແສງກວ້າງສຸດ F2.8 ແລະ ແຄບສຸດທີ່ F22
 • ໄລຍະໂຟກັສໃກ້ທີ່ສຸດແມ່ນ 65 ຊມ ຢູ່ທີ່ 70 ມມ ແລະ 100 ຊມ ຢູ່ທີ່ 200 ມມ
 • ລະບົບປ້ອງກັນພາບສັ່ນ OS (Optical Stabilizer) ລ່າສຸດ “OS2” algorithm
 • ການເຄືອບຜິວເລນສແບບ Super Multi-Layer
 • ການເຄືອບຜິວເລນສປ້ອງກັນຮອຍເປື້ອນຂອງນ້ຳ ແລະ ນ້ຳມັນຢູ່ດ້ານໜ້າສຸດຂອງເລນສ
 • ປຸ່ມ AFL (3 ປຸ່ມ) ແມ່ນຮອງຮັບໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີຟັງຊັນປັບຕັ້ງຄ່າປຸ່ມເທົ່ານັ້ນ
 • ຟິວເຕີຂະຫນາດ φ 77mm

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *