Sony ZV-1F

ປະເພດ: ກ້ອງ Sony
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຕົວເຄື່ອງ

 • ເລນມຸມກວ້າງພິເສດ 20mm
 • ໜ້າຈໍ LCD ທີ່ປ່ຽນມຸມໄດ້ສຳລັບການເຊວຟີ
 • AF ກວດຈັບຄອນທຣາສ 425 ຈຸດເຟຣມສໍາລັບການໂຟກັສທີ່ແມ້ນຢຳສູງ
 • ຕົວຕັດສຽງລົມສຳລັບບັນທຶກສຽງກາງແຈ້ງໄດ້ຢ່າງຄົມຊັດ
 • ໄມໂຄຣໂຟນແບບທິດທາງ 3 ແຄບຊູນໃນຕົວສໍາລັບສຽງຄຸນນະພາບສູງ
 • ປະເພດເຊັນເຊີ Exmor RS CMOS 1.0-type sensor (13.2 mm x 8.8 mm), ອັດຕາສ່ວນພາບ 3:2
 • ຈໍານວນ pixels (ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງ) ປະມານ 20.1 ລ້ານພິກເຊວ
 • ຄວາມໄວແສງ ISO (ຮູບເງົາ) ອັດຕະໂນມັດ: (ລະດັບ ISO125 – ISO6400)

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! 

256 ຄັ້ງ

Sony ZV-1F

 

Sony ZV-1F ກ້ອງຖ່າຍ vlog ທີ່ມາພ້ອມກັບເລນມຸມກວ້າງພິເສດ 20mm ຈັບພາບ ແລະ ໄຟສະແດງການບັນທຶກທີ່ເຫມາະກັບການຖ່າຍ selfies ໄມໂຄຣໂຟນແບບທິດທາງ 3 ແຄບຊູນ ພ້ອມຕົວຕັດສຽງລົມ ເຮັດໃຫ້ບັນທຶກສຽງໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າ Product Showcase ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ວິດີໂອທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ.

 

 • ເລນມຸມກວ້າງພິເສດ 20mm
 • ໜ້າຈໍ LCD ທີ່ປ່ຽນມຸມໄດ້ສຳລັບການເຊວຟີ
 • AF ກວດຈັບຄອນທຣາສ 425 ຈຸດເຟຣມສໍາລັບການໂຟກັສທີ່ແມ້ນຢຳສູງ
 • ຕົວຕັດສຽງລົມສຳລັບບັນທຶກສຽງກາງແຈ້ງໄດ້ຢ່າງຄົມຊັດ
 • ໄມໂຄຣໂຟນແບບທິດທາງ 3 ແຄບຊູນໃນຕົວສໍາລັບສຽງຄຸນນະພາບສູງ
 • ປະເພດເຊັນເຊີ Exmor RS CMOS 1.0-type sensor (13.2 mm x 8.8 mm), ອັດຕາສ່ວນພາບ 3:2
 • ຈໍານວນ pixels (ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງ) ປະມານ 20.1 ລ້ານພິກເຊວ
 • ຄວາມໄວແສງ ISO (ຮູບເງົາ) ອັດຕະໂນມັດ: (ລະດັບ ISO125 – ISO6400)

 

 

 

 

 

 

 

ລາຍລະອຽດຕົວເຄື່ອງ

 • ເລນມຸມກວ້າງພິເສດ 20mm
 • ໜ້າຈໍ LCD ທີ່ປ່ຽນມຸມໄດ້ສຳລັບການເຊວຟີ
 • AF ກວດຈັບຄອນທຣາສ 425 ຈຸດເຟຣມສໍາລັບການໂຟກັສທີ່ແມ້ນຢຳສູງ
 • ຕົວຕັດສຽງລົມສຳລັບບັນທຶກສຽງກາງແຈ້ງໄດ້ຢ່າງຄົມຊັດ
 • ໄມໂຄຣໂຟນແບບທິດທາງ 3 ແຄບຊູນໃນຕົວສໍາລັບສຽງຄຸນນະພາບສູງ
 • ປະເພດເຊັນເຊີ Exmor RS CMOS 1.0-type sensor (13.2 mm x 8.8 mm), ອັດຕາສ່ວນພາບ 3:2
 • ຈໍານວນ pixels (ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງ) ປະມານ 20.1 ລ້ານພິກເຊວ
 • ຄວາມໄວແສງ ISO (ຮູບເງົາ) ອັດຕະໂນມັດ: (ລະດັບ ISO125 – ISO6400)

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ!