DJI RS 4 Pro

ປະເພດ: ຜະລິດຕະພັນ DJI
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • Focus Pro ໃຫມາ ຕອບສະໜອງໄວກ່ວາເກົ່າ 30%
 • Focus Pro LiDAR ໃໝ່ ໃຫ້ການໂຟກັສທີ່ແມ້ນຢຳຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ
 • ລະບົບກັນສັ່ນ Gen3 V2
 • ລະບົບການຮັກສາຄວາມສະຖຽນລະພາບ Gen 4
 • ຈໍສະແດງຜົນ OLED 1.8
 • ຈໍສະແດງຜົນໃໝ່ທີ່ສາມາດສະຫຼັບການຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ
 • ຮອງຮັບການສະຫຼັບມຸມກ້ອງແນວນອນ ແລະ ແນວຕັ້ງ
 • ເວລາໃນການສາກ 1.5 ຊົ່ວໂມງ
 • ເວລາໃນການໃຊ້ງານ 13 ຊົ່ວໂມງ
 • ຮອງຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ເຖິງ 4.5kg
 • ນ້ຳໜັກ 1.6kg

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

246 ຄັ້ງ

DJI RS4

 

DJI RS 4 Pro ໄມ້ກັນສັ່ນອີກລຸ້ນລະດັບ Pro ທີ່ປະສົມປະສານລວມເຕັກໂນໂລຊີກັນສັ່ນຊັ້ນສູງເຂົ້າດ້ວຍກັນ ເຮັດໃຫ້ໂຟກັສມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ
ຕອບໂຈດ Videographer ດ້ວຍອຸປະກອນເສີມທີ່ສົມບູນລະດັບໂປຣເຊັ່ນ: DJI Focus Pro ຄັ້ງທໍາອິດຈາກ DJI ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການສ້າງງານວິດີໂອໃນລະດັບ Production ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

 • Focus Pro ໃຫມາ ຕອບສະໜອງໄວກ່ວາເກົ່າ 30%
 • Focus Pro LiDAR ໃໝ່ ໃຫ້ການໂຟກັສທີ່ແມ້ນຢຳຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ
 • ລະບົບກັນສັ່ນ Gen3 V2
 • ລະບົບການຮັກສາຄວາມສະຖຽນລະພາບ Gen 4
 • ຈໍສະແດງຜົນ OLED 1.8
 • ຈໍສະແດງຜົນໃໝ່ທີ່ສາມາດສະຫຼັບການຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ
 • ຮອງຮັບການສະຫຼັບມຸມກ້ອງແນວນອນ ແລະ ແນວຕັ້ງ
 • ເວລາໃນການສາກ 1.5 ຊົ່ວໂມງ
 • ເວລາໃນການໃຊ້ງານ 13 ຊົ່ວໂມງ
 • ຮອງຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ເຖິງ 4.5kg
 • ນ້ຳໜັກ 1.6kg

 

 

DJI RS 4 Pro Gimbal Stabilizer

DJI RS 4 Pro Gimbal Stabilizer

DJI RS 4 Pro Gimbal Stabilizer

 

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • Focus Pro ໃຫມາ ຕອບສະໜອງໄວກ່ວາເກົ່າ 30%
 • Focus Pro LiDAR ໃໝ່ ໃຫ້ການໂຟກັສທີ່ແມ້ນຢຳຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ
 • ລະບົບກັນສັ່ນ Gen3 V2
 • ລະບົບການຮັກສາຄວາມສະຖຽນລະພາບ Gen 4
 • ຈໍສະແດງຜົນ OLED 1.8
 • ຈໍສະແດງຜົນໃໝ່ທີ່ສາມາດສະຫຼັບການຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ
 • ຮອງຮັບການສະຫຼັບມຸມກ້ອງແນວນອນ ແລະ ແນວຕັ້ງ
 • ເວລາໃນການສາກ 1.5 ຊົ່ວໂມງ
 • ເວລາໃນການໃຊ້ງານ 13 ຊົ່ວໂມງ
 • ຮອງຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ເຖິງ 4.5kg
 • ນ້ຳໜັກ 1.6kg

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *