SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN II | Art

ປະເພດ: Sigma Lens
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຕົວເຄື່ອງ

 • ໂຄງສ້າງເລນສ: ຊິ້ນເລນສ 19 ຊິ້ນ 15 ກຸ່ມ
 • ລະບົບໂຟກັສພາຍໃນ ຮອງຮັບໂຟກັສຄວາມໄວສູງ
 • ລະບົບມໍເຕີເລັ່ງຄວາມໄວສູງ HLA (High-response Linear Actuator)
 • ຮອງຮັບການໃຊ້ງານກັບລະບົບ DMF ແລະ AF+MF
 • ຮອງຮັບລະບົບຊ່ວຍໂຟກັສ (ສະເພາະກ້ອງ Sony E-mount)
 • ການເຄືອບຜິວເລນສແບບ Super Multi-Layer Coating
 • ສະວິດເລືອກໂໝດໂຟກັສ MFL (Manual Focus Lock)
 • ການສ້າງປ້ອງກັນຝຸ່ນ ແລະ ລະອອງນ້ຳນໍ້າ.
 • ອອກແບບມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອາການແຟລ ແລະ ໂກສ
 • ໄດອະເຟມຮູຮັບແສງແບບວົງມົນ 11 ໃບ
 • ວັດສະດຸໂລຫະພິເສດ ແຂງແຮງ ແລະ ທົນທານ
 • ຮອງຮັບການປ່ຽນເລນເມົາສ໌ Mount Conversion Service
 • ໄລຍະໂຟກັສໃກ້ສຸດ 34 ຊັງຕີແມັດ
 • ອັດຕາສ່ວນການຂະຫຍາຍ: 1:2.7
 • ຂະໜາດເລນ (ກວ້າງ x ສູງ) φ87.8mm × 120.2mm
 • ນ້ຳໜັກ 745 ກຣາມ

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

158 ຄັ້ງ

SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN II | Art

 

ເລນສຄຸນນະພາບລະດັບ Flagship ທີ່ພັດທະນາການອອກແບບໃຫ້ກະທັດຮັດຂຶ້ນ ແຕ່ເພີ່ມຄຸນສົມບັດທີ່ສົມບູນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ພັດທະນາໃນທຸກມິຕິສໍາລັບມືອາຊີບ ມີປະສິດທິພາບ ທຸກຟັງຊັນທຸກການທໍາງານ ແລະ ຄວາມສະດວກໃນການພົກພາ.

 

 • ໂຄງສ້າງເລນສ: ຊິ້ນເລນສ 19 ຊິ້ນ 15 ກຸ່ມ
 • ລະບົບໂຟກັສພາຍໃນ ຮອງຮັບໂຟກັສຄວາມໄວສູງ
 • ລະບົບມໍເຕີເລັ່ງຄວາມໄວສູງ HLA (High-response Linear Actuator)
 • ຮອງຮັບການໃຊ້ງານກັບລະບົບ DMF ແລະ AF+MF
 • ຮອງຮັບລະບົບຊ່ວຍໂຟກັສ (ສະເພາະກ້ອງ Sony E-mount)
 • ການເຄືອບຜິວເລນສແບບ Super Multi-Layer Coating
 • ສະວິດເລືອກໂໝດໂຟກັສ MFL (Manual Focus Lock)
 • ການສ້າງປ້ອງກັນຝຸ່ນ ແລະ ລະອອງນ້ຳນໍ້າ.
 • ອອກແບບມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອາການແຟລ ແລະ ໂກສ
 • ໄດອະເຟມຮູຮັບແສງແບບວົງມົນ 11 ໃບ
 • ວັດສະດຸໂລຫະພິເສດ ແຂງແຮງ ແລະ ທົນທານ
 • ຮອງຮັບການປ່ຽນເລນເມົາສ໌ Mount Conversion Service
 • ໄລຍະໂຟກັສໃກ້ສຸດ 34 ຊັງຕີແມັດ
 • ອັດຕາສ່ວນການຂະຫຍາຍ: 1:2.7
 • ຂະໜາດເລນ (ກວ້າງ x ສູງ) φ87.8mm × 120.2mm
 • ນ້ຳໜັກ 745 ກຣາມ

 

 

 

 

 

 

 

ລາຍລະອຽດຕົວເຄື່ອງ

 • ໂຄງສ້າງເລນສ: ຊິ້ນເລນສ 19 ຊິ້ນ 15 ກຸ່ມ
 • ລະບົບໂຟກັສພາຍໃນ ຮອງຮັບໂຟກັສຄວາມໄວສູງ
 • ລະບົບມໍເຕີເລັ່ງຄວາມໄວສູງ HLA (High-response Linear Actuator)
 • ຮອງຮັບການໃຊ້ງານກັບລະບົບ DMF ແລະ AF+MF
 • ຮອງຮັບລະບົບຊ່ວຍໂຟກັສ (ສະເພາະກ້ອງ Sony E-mount)
 • ການເຄືອບຜິວເລນສແບບ Super Multi-Layer Coating
 • ສະວິດເລືອກໂໝດໂຟກັສ MFL (Manual Focus Lock)
 • ການສ້າງປ້ອງກັນຝຸ່ນ ແລະ ລະອອງນ້ຳນໍ້າ.
 • ອອກແບບມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອາການແຟລ ແລະ ໂກສ
 • ໄດອະເຟມຮູຮັບແສງແບບວົງມົນ 11 ໃບ
 • ວັດສະດຸໂລຫະພິເສດ ແຂງແຮງ ແລະ ທົນທານ
 • ຮອງຮັບການປ່ຽນເລນເມົາສ໌ Mount Conversion Service
 • ໄລຍະໂຟກັສໃກ້ສຸດ 34 ຊັງຕີແມັດ
 • ອັດຕາສ່ວນການຂະຫຍາຍ: 1:2.7
 • ຂະໜາດເລນ (ກວ້າງ x ສູງ) φ87.8mm × 120.2mm
 • ນ້ຳໜັກ 745 ກຣາມ

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *