Fujifilm X-T50

ປະເພດ: ກ້ອງ Fujiflim
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຕົວເຄື່ອງ

 •  New Film Simulation ໃໝ່ REALA-ACE
 •  New Film Simulation Dial
 • ເຊັນເຊີ X-Trans CMOS 5 HR, ຂະໜາດ APS-C, ຄວາມລະອຽດ 40.2mp
 •  ຊິບປະມວນຜົນໃໝ່ X-Processor 5
 •  ກັນສັ່ນ IBIS 5 ແກນ, 7 Stops
 • ຈຸດໂຟກັສ 425 ຈຸດ
 •  ຮອງຮັບການຕິດຕາມຄົນ, ສັດ, ນົກ, ແມງໄມ້, ລົດຈັກ, ລົດຖີບ, ລົດໄຟ, ຍົນ, ແລະ drones
 •  ຮອງຮັບລະບົບໂຟກັສ ເນັ້ນດວງຕາ ແລະ ໃບໜ້າ
 •  ມີ AF algorithm ຄາດເດົາວັດຖຸ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຖ່າຍຮູບວັດຖຸໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ລວມເຖິງການເຄື່ອນທີ່ຢ່າງໄວວາ
 •  ອັດຕາການຖ່າຍຮູບຕໍ່ເນື່ອງເຖິງ 20fps
 •  ຮອງຮັບຄວາມລະອຽດວິດີໂອໄດ້ເຖິງ 6.2K/30p, 4K/60p ແລະ FHD/240p
 •  ໂປຣໄຟລ໌ສີ FLog2, Prores ແລະ Blackmagic Raw
 •  REC Frame Indicator
 •  Webcam 4K/60p
 •  Digital Teleconverter 1.4×/2×
 •  ພອດເຊື່ອມຕໍ່ໄມໂຄຣໂຟນ 3.5mm ແລະ USB-C ສຳລັບຫູຟັງ.
 •  ຈໍ LCD ດ້ານຫລັງ ຄວາມລະອຽດ 1.84 ລ້ານຈຸດ
 •  ຄວາມລະອຽດ EVF 2.36 ລ້ານຈຸດ
 •  ນ້ຳໜັກ 438g

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! * 

267 ຄັ້ງ

Fujifilm X-T50

 

Fujifilm X-T50 ກ້ອງ Hi-Res ຄວາມລະອຽດສູງມາພ້ອມເຊັນເຊີ APS-C ຄວາມລະອຽດ 40.2mp ຮອງຮັບການບັນທຶກວິດີໂອໄດ້ເຖິງລະດັບ 6.2K ລະບົບໂຟກັສອັດສະລິຍະທີ່ແມ້ນຢຳ ແລະ ວ່ອງໄວ ນີ້ຄືສຸດຍອດກ້ອງໄຮບຣິດທີ່ປະະສົມປະສານທັງພາບນິ້ງ ແລະ ວີດີໂອຢ່າງລົງຕົວ.

 

 •  New Film Simulation ໃໝ່ REALA-ACE
 •  New Film Simulation Dial
 • ເຊັນເຊີ X-Trans CMOS 5 HR, ຂະໜາດ APS-C, ຄວາມລະອຽດ 40.2mp
 •  ຊິບປະມວນຜົນໃໝ່ X-Processor 5
 •  ກັນສັ່ນ IBIS 5 ແກນ, 7 Stops
 • ຈຸດໂຟກັສ 425 ຈຸດ
 •  ຮອງຮັບການຕິດຕາມຄົນ, ສັດ, ນົກ, ແມງໄມ້, ລົດຈັກ, ລົດຖີບ, ລົດໄຟ, ຍົນ, ແລະ drones
 •  ຮອງຮັບລະບົບໂຟກັສ ເນັ້ນດວງຕາ ແລະ ໃບໜ້າ
 •  ມີ AF algorithm ຄາດເດົາວັດຖຸ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຖ່າຍຮູບວັດຖຸໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ລວມເຖິງການເຄື່ອນທີ່ຢ່າງໄວວາ
 •  ອັດຕາການຖ່າຍຮູບຕໍ່ເນື່ອງເຖິງ 20fps
 •  ຮອງຮັບຄວາມລະອຽດວິດີໂອໄດ້ເຖິງ 6.2K/30p, 4K/60p ແລະ FHD/240p
 •  ໂປຣໄຟລ໌ສີ FLog2, Prores ແລະ Blackmagic Raw
 •  REC Frame Indicator
 •  Webcam 4K/60p
 •  Digital Teleconverter 1.4×/2×
 •  ພອດເຊື່ອມຕໍ່ໄມໂຄຣໂຟນ 3.5mm ແລະ USB-C ສຳລັບຫູຟັງ.
 •  ຈໍ LCD ດ້ານຫລັງ ຄວາມລະອຽດ 1.84 ລ້ານຈຸດ
 •  ຄວາມລະອຽດ EVF 2.36 ລ້ານຈຸດ
 •  ນ້ຳໜັກ 438g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ລາຍລະອຽດຕົວເຄື່ອງ

 •  New Film Simulation ໃໝ່ REALA-ACE
 •  New Film Simulation Dial
 • ເຊັນເຊີ X-Trans CMOS 5 HR, ຂະໜາດ APS-C, ຄວາມລະອຽດ 40.2mp
 •  ຊິບປະມວນຜົນໃໝ່ X-Processor 5
 •  ກັນສັ່ນ IBIS 5 ແກນ, 7 Stops
 • ຈຸດໂຟກັສ 425 ຈຸດ
 •  ຮອງຮັບການຕິດຕາມຄົນ, ສັດ, ນົກ, ແມງໄມ້, ລົດຈັກ, ລົດຖີບ, ລົດໄຟ, ຍົນ, ແລະ drones
 •  ຮອງຮັບລະບົບໂຟກັສ ເນັ້ນດວງຕາ ແລະ ໃບໜ້າ
 •  ມີ AF algorithm ຄາດເດົາວັດຖຸ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຖ່າຍຮູບວັດຖຸໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ລວມເຖິງການເຄື່ອນທີ່ຢ່າງໄວວາ
 •  ອັດຕາການຖ່າຍຮູບຕໍ່ເນື່ອງເຖິງ 20fps
 •  ຮອງຮັບຄວາມລະອຽດວິດີໂອໄດ້ເຖິງ 6.2K/30p, 4K/60p ແລະ FHD/240p
 •  ໂປຣໄຟລ໌ສີ FLog2, Prores ແລະ Blackmagic Raw
 •  REC Frame Indicator
 •  Webcam 4K/60p
 •  Digital Teleconverter 1.4×/2×
 •  ພອດເຊື່ອມຕໍ່ໄມໂຄຣໂຟນ 3.5mm ແລະ USB-C ສຳລັບຫູຟັງ.
 •  ຈໍ LCD ດ້ານຫລັງ ຄວາມລະອຽດ 1.84 ລ້ານຈຸດ
 •  ຄວາມລະອຽດ EVF 2.36 ລ້ານຈຸດ
 •  ນ້ຳໜັກ 438g

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *