CANON POWERSHOT G7 X MARK III

ປະເພດ: ກ້ອງ Canon
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

 •  ລະບົບປະມວນຜົນ DIGIC 8 ແລະ ເຊັນເຊີ CMOS ຂະໜາດ 1.0 ນິ້ວ
 •  ໄລຍະການຊູມ 4.2x (24mm – 100mm)
 •  ຖ່າຍຮູບຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ເຖິງ 30 ຮູບຕໍ່ວິນາທີ (ໂໝດຖ່າຍພາບລົວ – One Shot AF)
 •  ຄວາມລະອຽດ 20.1 ລ້ານພິກເຊລ
 •  ບັນທຶກວິດີໂອ 4K (ໂດຍບໍ່ຄຣອບ)
 •  Live streaming

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! * 

257 ຄັ້ງ

Canon Powershot G7X Mark III Silver

Canon Powershot G7X Mark III Silver

PowerShot G7X Mark III - Some moments deserve a Canon - Canon Cyprus

Canon Powershot G7X Mark III Silver

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

 •  ລະບົບປະມວນຜົນ DIGIC 8 ແລະ ເຊັນເຊີ CMOS ຂະໜາດ 1.0 ນິ້ວ
 •  ໄລຍະການຊູມ 4.2x (24mm – 100mm)
 •  ຖ່າຍຮູບຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ເຖິງ 30 ຮູບຕໍ່ວິນາທີ (ໂໝດຖ່າຍພາບລົວ – One Shot AF)
 •  ຄວາມລະອຽດ 20.1 ລ້ານພິກເຊລ
 •  ບັນທຶກວິດີໂອ 4K (ໂດຍບໍ່ຄຣອບ)
 •  Live streaming

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *