About usກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

Actions Camera - ບ້ານ ຄໍາຮຸ່ງ , ເມືອງ ໄຊທານີ , ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໃນການສືບທອດລຸ້ນຕໍ່ລຸ້ນຂອງການສື່ສານໃນຂົງເຂດຂະແໜງການຖ່າຍພາບເປັນເວລາຫຼາຍປີ. Actions Camera ພວກເຮົາເປັນກາສັນຍາລັກ ຫຼື ແບຣນ ທີ່ຈະນໍາສິນຄ້າປະເພດກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທຸກປະເພດ ຈັດຂາຍສູ່ລູກຄ້າທຸກທ່ານຢ່າງເຖິງໃນປະເທດລາວ!.

ແລະ ໃນດ້ານນີ້ຂອງພວກເຮົາ ໃນໜ້າທີ່ຈັດຂາຍສິນຄ້າປະເພດກ້ອງ ຫຼື ເລນສ ພ້ອມ ອຸປະກອນເສີມແລ້ວກໍຕາມ ຕະຫຼອດ ເຖິງການຮັບປະກັນສິນຄ້າ , ການແນະນໍາສິນຄ້າ ນອກນັ້ນ ເຮົາຫຍັງຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າພວກເຮົາຈະນໍາຄວາມມັກຮັກໃນການຖ່າຍຮູບ ຂອງລູກຄ້າທຸກຄົນ, ໜຶ່ງໃນຄວາມຮູ້ທີ່ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຮຽນຮູ້ເຖິງການໃຊ້ຂອງຜະລິດຕະພັນນັ້ນໃຫ້ສູງທີ່ສຸດ.

ໃນຈຸດພິເສດຫຼັກຂອງເຮົາກໍຄື - ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ເປັນກັນເອງ ມີຄຸນນະພາບ - ນີ້ຄືສິ່ງທໍາອິດຂອງພວກເຮົາ. ເມື່ອລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຊື້ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາໄປແລ້ວ ລູກຄ້າຈະຮູ້ສືກຄຸ້ມຄ່າກັບການຊື້ຄວບຄູ່ກັບຄວາມພໍໃຈເຖິງລາຄາຖືກພ້ອມຄຸນນະພາບທີ່ຮູ້ສຶກປະທັບໃຈ ທີ່ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບ ( ສິ່ງນີ້ລູກຄ້າຈະໄດ້ຈາກນໍາພວກເຮົາທີ່ Actions Camera ເທົ່ານັ້ນ )

ພວກເຮົາພ້ອມຍິນດີໃຫ້ບໍລິການທ່ານ ເປັນກັນເອງທີ່ສຸດ ເໝືອນກັບຄອບຄົວດຽວກັນ , ໃຈດີ ເບິ່ງແຍງທຸກທ່ານ ແລະ ຍັງໃຫ້ຄໍາປຶກສາທຸກປັນຫາ ລ້າໆ ຫຼື ຟຣີ ໃນດ້ານກ້ອງຖ່າຍພາບ ເຖິງ ລູກຄ້າ ທາງນອກ ແລະ ໃນທຸກຮູບແບບ! ເຮົາບໍ່ຈໍາແນກໃດ໋ໆ ແລະ ເຮົາຈະພ້ອມເປັນຄອບຄົວດຽວກັນ ຄືກັບລູກຄ້າຕ້ອງການແນວໃດ໋ ພວກເຮົາ ຍິນດີກຽມພ້ອມ! ຂໍຂອບໃຈ

About Us